Praha 5 trvá na výpovědi Projektu Šance z bývalé školky

Praha - Vedení radnice Prahy 5 trvá na výpovědi sdružení Projekt Šance z budovy bývalé mateřské školy v Nepomucké ulici. Za projekt už intervenovala dopisem i ministryně Džamila Stehlíková. Projekt Šance je prvním preventivním humanitárním programem pro komerčně zneužívané děti a mládež a pro oběti obchodování s lidmi. Zaměřuje se hlavně na děti z dětských domovů a sociálních ústavů. Kde najde sdružení nyní azyl, je zatím nejisté. Smlouva mu končí k 31. 7. Jeho činnost je přitom součástí národního plánu boje proti komerčnímu zneužívání dětí. Radnice náhradní řešení nenabízí.

„Plány Projektu Šance byly od začátku veliké a slibné a líbily se mi. Proto jsem ho přivedla na Prahu 5,“ řekla ČT radní Prahy 5 pro oblast kultury a sociálních věcí Lucie Vávrová. Budova ale podle ní byla pronajata na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, aby ji bylo možné v případě potřeby vrátit zpět svému původnímu účelu. „Radnice proto nemohla přistoupit na požadavky sdružení, které chtělo objekt přestavět nebo dokonce koupit,“ dodala.
 
Projekt Šance měl dle Vávrové hledat jiné prostory už v době, kdy radnice s přestavbou bývalé školky nesouhlasila. Koordinátor Projektu Šance László Sümegh ale tvrdí, že o chystaných krocích radnice nevěděli. „Když jsme městskou část žádali o další vyjádření, přestala s námi komunikovat,“ poznamenal. 
  
Praha 5 chce objekt vrátit původnímu účelu. Budova bývalé mateřské školky je stále vedena jako záloha pro předškolní vzdělávání. „Jakmile budou provedeny nutné stavební úpravy, chceme ho v co nejkratší době pro předškolní vzdělávání opět využít,“ potvrdila Vávrová. Objekt prý několikrát navštívili a podle provedených záznamů bylo zřejmé, že byl zanedbaný. „Pro klienty chyběly kvalitní hygienické podmínky a prostory celkově nevytvářely žádné pozitivní prostředí pro další rozvoj práce,“ dodala. 
  
Postup radnice se nelíbí opozičním zastupitelům. "Rada starosty Milana
Jančíka (ODS) bez náhrady dává výpověď a komplikuje život další neziskové organizaci," řekl již dříve Ondřej Velek (Strana zelených). Je
podle něj symbolické, že se o Projektu Šance nezmiňuje nový radniční dokument o sociálních službách a že sdružení nedostalo v minulých letech na rozdíl od jiných organizací žádnou podporu. 
  
Příští týden přitom bude sdružení v bývalé školce slavnostně otevírat 
pracovní terapeutickou dílnu. Na pozvánce slibuje, že přijdou mezi jinými
Stehlíková a ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá.