Prachu v ovzduší přibylo, v Ostravě je ho až třikrát více, než by mělo

Ostrava – V Moravskoslezském kraji je ve vzduchu až třikrát více prachu, než by mělo být. Koncentrace částic polétavého prachu o průměru pod deset mikrometrů překročila imisní limit na všech měřicích stanicích s výjimkou Třince, nejšpinavější je vzduch v Ostravě. Znečištěný je vzduch také na některých místech v Čechách, hodnoty jsou ale ve srovnání s Moravskoslezským krajem mnohem nižší.

Polétavého prachu by ve vzduchu nemělo být více než 50 mikrogramů na metr krychlový, v Ostravě-Zábřehu však dopoledne během hodiny meteorologové naměřili téměř 150 mikrogramů. Podstatný je však celodenní průměr hodinových měření, ten je zatím nižší, v Zábřehu však už překonal 100 mikrogramů na metr krychlový, v dalších částech Ostravy se této hodnotě blíží a o mnoho lepší to není ani na dalších místech v regionu kromě Třince.

Smog bude v Ostravě i celém regionu po celý den, očekává Český hydrometeorologický ústav. „Dnes nepředpokládáme vzhledem k meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat v Moravskoslezském kraji většinou nad hodnotou imisního limitu,“ uvedli meteorologové. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Kvalita vzduchu se nezhoršila pouze na severovýchodě Moravy a východě českého Slezska, nýbrž téměř v celé zemi. V jiných regionech je ale přesto prachu ve vzduchu mnohem méně. Nad 50 mikrogramů na metr krychlový v celodenním průměru měření vystoupila koncentrace polétavého prachu v Kladně, Ústí nad Labem, Prostějově, Přerově a Uherském Hradišti, dílčí hodinové údaje jsou velmi vysoké například také v Mostě.

I ty nejvyšší údaje ze zbytku republiky jsou však sotva poloviční ve srovnání s Moravskoslezským krajem. Ovzduší v regionu je dlouho nejhorší v zemi i Evropě. Špatné rozptylové podmínky jsou v regionu na podzim a hlavně v zimě. Za znečištění ovzduší může místní průmysl, doprava i kotle v rodinných domech, nezanedbatelný vliv mají podle odborníků škodliviny přicházející ze sousedního Polska.