Podle soudu patří historická Fantova budova SŽDC, italská firma neuspěla

Soud potvrdil, že Fantova budova patří SŽDC (zdroj: ČT24)

Soud nevyhověl žalobě italské firmy Grandi Stazioni, která zpochybňovala převod historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty. Dráhy převedly budovu loni a SŽDC pak vypověděla italské firmě smlouvu na pronájem nádraží. Ta v reakci podala celkem čtyři žaloby: středeční verdikt není pravomocný a lze se proti němu odvolat.

V této konkrétní žalobě se italská společnost domáhala určení, zda je Fantova budova majetkem SŽDC, nebo zda stále patří Českým drahám. 

Podle italské firmy totiž převod trpí vadami, jelikož smlouva mezi ČD a SŽDC nemá dostatečně určenou kupní cenu a je proti evropským pravidlům o veřejné podpoře. „Z těchto důvodů máme vážnou pochybnost, zda došlo k převodu,“ upozorňoval advokát Daniel Weinhold při přednesu závěrečného návrhu. 

Soudkyně Otília Hrehová ale žalobu zamítla se zdůvodněním, že prokazatelným majitelem budovy je SŽDC, která je uvedená v katastru nemovitostí a uhradila kupní cenu za objekt. Dodala, že italské firmě nehrozí žádná konkrétní újma vzniklá změnou majitele objektu.

Advokát SŽDC podobný verdikt očekával, podle Jiřího Dukáta by měl mít aktuální verdikt vliv i na další spory, které budou soudy v souvislosti s pražským hlavním nádražím řešit.  „Rozhodnutí soudu ukázalo, že žaloba byla neoprávněná. To jsme tvrdili od samého začátku a to se také potvrdilo,“ dodal advokát ČD Jaromír Císař. Naopak advokát Grandi Stazioni zváží po poradě s klientem odvolání.  

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. Nepodařilo se jí to a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit, což vyvolalo soudní spory a přerušilo rekonstrukci.  

Spory ohledně nádraží zaměstnávají české soudy

Italská firma Grandi Stazioni podala kvůli sporům ohledně rekonstrukce hlavního nádraží celkem čtyři žaloby. Kromě vlastnictví historické Fantovy budovy Grandi Stazioni napadla rovněž převod zrekonstruované odbavovací haly. 

Třetí žaloba se týká více než 770 milionů jako náhrady za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci pražského nádraží. Letos v květnu ale Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu Grandi Stazioni zamítl.  

Poslední žalobou se firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor. Žaloba směřuje na České dráhy, Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a ministerstvo financí. Italská firma by totiž v případě splnění podmínek získala právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. České dráhy ani SŽDC však vznášené nároky neuznávají.