Počítačové kurzy přinášejí po rodičovské dovolené rekvalifikaci

Ostrava – Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) pořádají počítačové kurzy pro matky. Ženy na rodičovské dovolené a nezaměstnané matky s dítětem do patnácti let se mohou zdarma naučit počítačové dovednosti, které mohou zvýšit jejich šance na trhu práce. Základní počítačovou gramotnost - Windows, Word, Excel, Internet a práci s poštou, mohou rozvíjet díky grantovým financím z EU.

„Už jsme dávno překročili číslo, ke kterému jsme se v žádosti o grant zavázali. Kurzy prošlo už, řekněme, 300 až 400 lidí,“ přiblížil statistiky vedoucí Střediska vzdělávání VŠB-TUO Petr Červenka. V Ostravě je podle úřadu práce evidováno přes 1 200 uchazečů, kteří po ukončení rodičovské dovolené nenašli zaměstnání. Není proto překvapením, že o kurzy je velký zájem. Kurzů se zatím zúčastnili i tři otcové na rodičovské dovolené.

Po absolvování zkoušky, která není povinná, dostanou účástníci kurzu osvědčení o rekvalifikci s celostátní platností. „Navíc si mohou potom udělat i mezinárodně platný certifikát ECDL čili takzvaný evropský řidičák na počítač,“ dodal Petr Červenka. Organizátoři vyvěsili nahrané lekce na internet. Maminky se můžou připravovat doma a kurz jim tak zabere polovinu času. Nejšikovnější z matek mohou posléze docházet do kurzů pro pokročilé, kde se již probírají třeba základy grafiky nebo tvorba webových stránek.

Reportáž Lucie Křížkové (zdroj: ČT24)