Po stopách StB. V Brně si lidé připomněli popravu Leopolda Doležala

Cela smrti, vyšetřovací místnost nebo protiatomový kryt. Do míst, která by na počátku 50. let nikdo navštívit nechtěl, zavítali pamětníci, historici i veřejnost. Skupina asi třiceti lidí se totiž vypravila po stopách StB a připomněli si osud vyšetřovaných v Brně.

Účastníci akce si noc na 30. srpna nevybrali náhodně. „Chtěli jsme si připomenout smutné výročí této noci, kdy roku 52 byl v Brně na Cejlu oběšen poslední člověk. Nechceme si připomenout jen jeho, ale i další, kteří zemřeli v krajské věznici v Brně,“ vysvětlil historik Pavel Paleček.

Spolu s dalšími se vydal po stopách Leopolda Doležala. Po jeho oběšení se popravy začaly vykonávat v Praze. Podle policejních statistik mezi lety 1948 a 1989 tak z politických důvodů přišlo o život téměř 250 lidí.

V 5:30 ráno dne 30. srpna 1952 odebral se předseda senátu se státním prokurátorem a zapisovatelem na nádvoří Krajské soudní věznice v Brně, kam byl předveden k smrti odsouzený Leopold Doležal. Předseda senátu přečetl odsuzující rozsudek Státního soudu oddělení Brno ze dne 19. ledna 1952, rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně ze dne 2. května 1952 a přípis Státní prokuratury oddělení Brno ze dne 28. srpna 1952, kterým bylo oznámeno, že odsouzenému nebyla udělena milost. Na to byl v 5:31 odsouzený Leopold Doležal odveden k mistru popravčímu k výkonu trestu smrti. Po provedené exekuci hlásí mistr popravčí v 5:35, že poprava byla provedena. V 5:41 konstatuje úřední lékař smrt popraveného.

Mezi těmi, kteří se vydali na připomínkovou akci, byl i bývalý politický vězeň Jan Roman. Prošel všemi výslechovými místnostmi StB v Brně. „Dozorci se k nám chovali dost hrubě. Při vyšetřování jsme zažili svoje. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl mezi posledními, kdy už bylo všechno přiznáno a vymláceno z ostatních lidí, tak nebyl důvod, aby se ke mně chovali drasticky,“ popsal své zážitky pamětník.

Po stopách represí StB (zdroj: ČT24)

Dodnes si pamatuje křik svých kamarádů, kteří byli u výslechu ve vedlejších místnostech. „Prostě jsme nečekali, že nějaké roznášení letáků bude postihováno. Postupně jsme se dovídali, že jsme byli vlastně zločinci pod paragrafem velezrady,“ dodal Roman.

Spolu s ostatními nyní opět prošel prostory bývalých vyšetřoven státní tajné policie na Mozartově, Orlí nebo Příční ulici. Trasa, kterou absolvoval, končila v cele smrti bývalé káznice na Cejlu. Podobné akce mají podle organizátorů jasný cíl - mladé generaci stále připomínat osudy lidí, kteří se vzepřeli minulému režimu. Dodávají ale, že je to čím dál náročnější.