Plzeňští studenti „blázní, ale jsou“, pomáhá jim škola

Plzeň - „Blázním, tedy jsem“, takový je název projektu podporovaného vzdělávání. V Plzni už funguje pět let a je určený duševně nemocným studentům, především středních škol. Jejich psychický stav jim totiž často narušuje vztahy s učiteli, spolužáky nebo s rodiči. Zkušenosti z pilotního projektu mají pomoci prosadit tento typ vzdělávání do českého školského systému.

Učitelé se stále častěji setkávají s problémy neomluvených hodin, pokřikováním ve třídě nebo spánkem na lavici. Odborníci ale poukazují na to, že nemusí jít vždy o projevy nevychovaného žáka, který má problémy s morálkou.

Třeba Andrea studuje střední školu v Plzni. Kvůli psychickým problémům do ní ale radši nechodila. Před rokem začala Andrea docházet do plzeňského Ledovce. Pochopení našla i u vedení školy, která se do projektu podporovaného vzdělávání zapojila. „Několik set učitelů slyšelo naše semináře, co studentům dát a neřešit to zavřením očí,“ vysvětlil iniciátor projektu Martin Fojtíček.

Reportáž Mirky Vildové (zdroj: ČT24)

Plzeňský kraj má díky projektu jako jediný v Česku podpůrnou síť tvořenou týmem profesionálů z více oborů, kteří mohou při potížích studentovi a jeho rodině pomoci. „Pomáháme jim orientovat se ve studijních povinnostech, motivovat je ke škole,“ podotkl koordinátor projektu Podporované vzdělávání Marek Rubricius.

Pravděpodobnost vzniku duševního onemocnění je u dospívajících mnohem vyšší než u jiných věkových skupin. Odhaduje se přitom mezi pěti až deseti procenty. Přímou podporu plzeňského Ledovce už využilo zhruba 400 studentů s psychickými problémy. Padesát z nich docházelo nebo dochází do centra pravidelně.