Odborníci „krotí“ nebezpečnou skálu v Hřensku

Děčín - V Hřensku konečně začala dlouho odkládaná záchranná akce. Ta má zabránit zřícení labilního skalního bloku na silnici, která obec spojuje se sousedním Německem. Silnice je už kvůli hrozícímu nebezpečí několik měsíců uzavřena. Do Hřenska se nemohou dostat turisté, místní podnikatelé krachují a kvůli ztrátě pracovních míst se obec postupně vylidňuje.

Kámen po kameni, kubík po kubíku. Tak pokračuje záchranná akce v Hřensku. Horolezci se přitom pohybují po skalním bloku, který se může kdykoli zřítit. „Všichni jsou zabezpečeni lany. Pokud by došlo k jejich pádu, zůstanou viset ve stěně,“ uvádí Petr Ujfaluši z firmy AZ Sanace.  

Horolezci postupně ze skály odlámou čtyři sta padesát tun pískovce. Je to jen zlomek toho, co váží celý skalní blok. „Samozřejmě že to není kosmetická úprava. Výsledkem celé operace je odlehčení skalního masivu. Potom bude následovat samotná sanace,“ vysvětluje Jiří Čižmár z firmy AZ Sanace. „Následovat bude stavba lešení, kotvení masivu, podezdívání. Prostě to, co určí projektant,“ dodává Petr Ujfaluši.

Reportáž Jana Stuchlíka (zdroj: ČT24)

Úvahy o tom, že by bylo daleko rychlejší nestabilní část skalního bloku odstřelit, odmítli geologové hned na začátku. „Otřesy by mohly způsobit ještě větší ohrožení,“ říká starosta Hřenska Josef Černý. „Nikdo neví, co by s tím ta střelba udělala,“ upozorňuje Jiří Čižmár.

Na červenou čáru, která naznačuje, kolik pískovce musí dolů, by se měli horolezci dostat za deset dní. Pak by mohl být provoz na silnici pod skalou alespoň částečně obnoven. „Provoz bude zatím řízen dopravními značkami Dej přednost v jízdě,“ zdůrazňuje starosta Černý.

Na Velikonoce už by v Hřensku liduprázdno být nemělo. „Jsme rádi, že se konečně něco děje. Že bude silnice konečně průjezdná,“ uzavírá Josef Černý. 

V obou pruzích bude ale možné po silnici do sousedního Německa jezdit teprve potom, až bude labilní skála bezpečně ukotvena. Pokud ovšem nezahrozí nějaká jiná.