Od nádraží v Brně mají zmizet auta. Přednost dostanou chodci

Organizace dopravy před brněnským hlavním nádražím se výrazně změní. Řidiči budou muset zpomalit na 30 km/h a omezen bude i průjezd, přibudou tři zákazy odbočení. Z prostoru před nádražím má zmizet až sedmdesát šest procent tranzitní dopravy.

„Obsluha nádraží zůstane zachovaná a vzniknou zde nová krátkodobá parkovací místa. Stejně tak budou kolem nádraží dále projíždět autobusy, auta integrovaného záchranného systému a cyklisté,“ řekl náměstek primátora Matěj Hollan.

Z analýzy vyplynulo, že kolem nádražní budovy projede denně 4500 aut, opačným směrem kolem Letma ještě o téměř 2000 aut víc.

Radnice nechce auta u nádraží (zdroj: ČT24)

Klíčová dopravní opatření budou tři. Nově nebude možné projet kolem nádražní budovy a pokračovat po Benešově ulici kolem autobusového nádraží, řidiči musí odbočit pod viadukt. Taktéž nebude možné odbočit doleva při výjezdu z Masarykovy ulice, aby auta zásobující centrum města musela odjíždět směrem na Nové sady.

A nebude možné ani odbočit doleva při výjezdu od viaduktu směrem k obchodnímu domu Letmo. V celém prostoru se omezí maximální rychlost na 30 kilometrů za hodinu.

Stodenní výluka v Brně končí (zdroj: ČT24)

Cílem města je kultivovat přednádražní prostor před zahájením kompletní rekonstrukce Benešovy ulice. „Pohybují se zde desítky tisíc chodců denně, spousta vozidel městské hromadné dopravy. Prostor je primárně určen jim, a ne tranzitní automobilové dopravě. Řidiči si tudy logicky zkracují cestu, což do budoucna nechceme, pokud má být přednádražní prostor příjemnější než dnes,“ řekl Hollan.

Nově vznikne sedm parkovacích míst u obchodního domu Tesco a osm míst poblíž pátého a šestého nástupiště. „Jde o místa takzvaná Kiss and Ride, tedy pro lidi, kteří potřebují někoho vysadit na vlak či jej z nádraží odvézt,“ vysvětlil Hollan.

I přes plánované omezení aut zatím zůstane na prvním nástupišti tramvají u nádražní budovy provizorní zábradlí. „Drážní úřad vydal negativní stanovisko k jeho odstranění. V dubnu chceme dopad opatření vyhodnotit a poté bude možné se s Drážním úřadem bavit znovu,“ uvedla zastupitelka a předsedkyně komise pro územní plánování Hana Kašpaříková.