Ochránci zachraňují ohrožené druhy těžkou vojenskou technikou

Hradec Králové - Agentura ochrany přírody a krajiny přistoupila ke zvláštnímu způsobu podpory ohrožených druhů v lokalitě přírodní památky na okraji Hradce Králové zvané Na Plachtě. Poslali tam těžkou vojenskou techniku brázdit místní krajinu. Podle odborníků se tím zlepší podmínky pro život zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů, kterých tam biologové objevili 107.

Pásy obrněných transportérů a kola další vojenské techniky v těchto dnech rozrývají zarostlé písčité plochy, vřesoviště, louky a tůně. To, co může na první pohled vypadat jako devastace krajiny, je podle ochranářů naopak pro přírodu Na Plachtě přínosem. Pomáhá to totiž zachování druhové rozmanitosti.

„Zásah vozidel vypadá opravdu hrozivě, ale tím se terén nejen naruší, ale zároveň tvaruje,“ řekla pro ČT Blanka Mikátová z agentury. Přírodní památka Na Plachtě se totiž stala tolik zajímavou právě proto, že v minulosti byla vojenským cvičištěm. Poté, co ji armáda opustila, začala zarůstat, a řada rostlin a živočichů se tím ocitla v ohrožení.

Reportáž Přemysla Šrámka (zdroj: ČT24)

„My tímto postupem zabráníme tomu, aby lokalita zarostla, což by znamenalo likvidaci biotopů pro řadu zvláště chráněných a vzácných živočichů,“ vysvětluje Martin Hanousek. Vojenská technika zůstane Na Plachtě až do neděle.