Obyvatelé Aše řeší problém s čistou vodou

Aš - V Aši mají moc vody. Po předcích zdědili prameniště, která už desítky let nejsou zapotřebí. Vodu většina lidí odebírá z vodovodní sítě a prameniště město svádí do kanalizace. Teď vodohospodáři radnici oznámili, že podstatně zdraží odběr vody z pramenišť.

Za to, že ve městě vytéká voda z pramenišť do kanalizace a nezaplaví ulice, platila radnice vodohospodářům z Chevaku zatím půl miliónu ročně. Teď má platit kolem sedmi miliónů. Město se rozhodlo pro jiné řešení - za stejnou částku položí až pět metrů pod zem asi pětisetmetrové potrubí, které svede takzvanou balastní vodu do potoka.

„Jednou investicí se té vody zbavíme navždy,“ nechal se slyšet Dalibor Blažek(ODS), starosta Aše. Zástupci Chevaku říkají, že jim čistá voda z pramenišť, odvedená do čističky, dělá větší problémy než splašky.

„Pokud biologické znečištění na čistírnu nepřitéká, tak je funkce čistírny ohrožena v tom smyslu, že nemá co čistit,“ sdělila Michaela Polidarová, ředitelka Chevaku. Lidé v Aši se diví. Z kohoutků jim teče rok od roku dražší voda z 30 kilometrů vzdálené úpravny. Ze strání, z kdysi pracně vybudovaných pramenišť, teče čistá voda do kanalizace. A také za to musí platit čím dál víc. Zdá se jim, že předkové byli chytřejší.

„Potřebovaly to hlavně textilní továrny, které vznikaly ve druhé polovině 19. století,“ dodal Jaroslav Vít z Městského muzeum v Aši. Voda z ašských pramenišť se ještě v minulém století používala jako pitná. To ovšem podle vodohospodářů nejde - od té doby se zpřísnily hygienické normy. Voda bude dál vytékat do potoka.