Objev českých geodetů

Hradec Králové – Vědci z Vojenského geografického úřadu v Dobrušce vypočítali konstantu, díky které je možné sjednotit veškeré výškové systémy na světě. Podle nich je to největší přínos české vědy v oblasti geodézie za celou její historii. Široké uplatnění tento objev může nalézt zejména v letecké dopravě. Navíc je jeho zavedení velice snadné a bez vysokých finančních nákladů.

Podle vědců z Dobrušky by objev mohl být přínosem například v letectví. Říkají, že díky jejich konstantě nebude problém určit výšku letadla v kterémkoli místě, a to s minimální odchylkou. „My můžeme v průběhu letu letadla počítat nadmořskou výšku i výšku nad terénem. Můžeme včas varovat posádku, že letí příliš nízko,“ vysvětluje význam objevu Viliam Vatrt z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.   

V současnosti na světě existuje asi dvě stě výškových systémů, které se od sebe liší až o čtyři metry, například v závislosti na tom, které moře slouží jako základ pro výpočet. Konstanta z Dobrušky definuje střední hladinu světových oceánů, od které se mohou počítat všechny nadmořské výšky ve světě. „Ta přesnost se pohybuje v řádu centimetrů,“ dodává Viliam Vatrt. „Určení hodnoty potenciálu hladinové plochy oceánu je krásný a velký úspěch české geodézie. Tato hodnota se dá použít pro mnoho věcí,“ oceňuje objev Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.  

Reportáž Přemysla Šrámka (zdroj: ČT24)

Výhodou objevu je, že ho lze začít používat bez nějakých zvláštních investic do nových přístrojů. „Zavedení do praxe je velice snadné a bezproblémové. My bychom do toho vložili jen náš software a naše výpočty,“ uzavírá Viliam Vatrt.  

Na výpočtu konstanty čeští vědci pracovali od roku 1993. Teď čekají, zda ji svět oficiálně přijme. Stát by se tak mělo na valném shromáždění mezinárodní geodetické a geofyzikální unie, které bude letos v červnu hostit Austrálie.