Obecní majetek v Pramenech se dražit nebude. Radnice se dohodla s věřitelem, exekutor souhlasí

Majetek obce Prameny se zatím dražit nebude. Radnice se dohodla na odkladu na neurčito s jediným věřitelem, kterým je ruská firma, s níž obec připravovala dohodu, jež ji měla navést na dlouhou cestu k oddlužení. Exekutor dohodu akceptoval. Dražba obecního majetku byla nařízena, když nevznikla dohoda o oddlužení kvůli rozpadu obecního zastupitelstva. Měla proběhnout 16. dubna.

Radnice Pramenů měla z dražby obavy. Dluh, který v současnosti činí asi 60 milionů korun, by zdaleka nezahladila. Vynesla by sice nejméně sedm milionů, ale zároveň by obec musela uhradit náklady zhruba v pětimilionové výši. Nakonec však nebude.

„Těsně před zahájením dražby jsem obdržel návrh povinného (obce) na odklad, zároveň i se souhlasem oprávněného (věřitele). A oprávněný disponuje tím, že se řízení zahajuje nebo ukončuje, tak mi nezbylo než dražbu odročit,“ uvedl exekutor Jiří Janečka. Vyzve proto strany, aby upřesnily důvody a lhůtu, kterou si stanovily ke vzájemné dohodě.

Prameny jsou dlouhodobě považovány za nejzadluženější obec v Česku. Obecní dluh je i hlavním tématem komunální politiky a zastupitelstvo je značně nestabilní. Naposledy se rozpadlo právě kvůli názorům na dohodu s firmou Real Aspekt ruského podnikatele Dmitrije Vajnera, která je podle opozice nevýhodná. Protože však dohoda nebyla uzavřena a zastupitelstvo bylo po rezignaci opozice neusnášeníschopné, byla vyhlášena dražba.

Podle dohody by Real Aspekt, která v minulosti skoupila obecní dluhy, koupila osm vrtů minerálních vod a pozemky, zbylé peníze by pak obec dlouhodobě splácela, ale dluh by se neúročil. Starostka Michala Málková (Společné Prameny) doufala i v jednání o odpuštění části dluhu. Podle opozice byla dohoda nevýhodná, kritika se týkala především ocenění vrtů na deset milionů korun.

Firma Real Aspekt chce v Pramenech postavit stáčírnu minerálních vod. Chopila se tedy myšlenky, která přivedla obec do problémů. Radnice totiž investovala do průzkumných vrtů a nakoupila pozemky, jenže když mělo dojít na věc, převážili kritici stavby, kteří poukazovali, že minerálka by se musela vozit z obce v srdci Slavkovského lesa kamiony a na to nejsou místní silnice připravené. Ke dluhům přispěl také povinný nákup bytů v domech v Pramenech od pozemkového fondu.