Nový územní plán Hradce: Na připomínky máte dva měsíce

Hradec Králové - Vyjádřit se k novému konceptu územního plánu Hradce Králové mohou obyvatelé města do 4. října. Magistrát se rozhodl o pořízení nového plánu v červnu 2009, do soutěže se přihlásilo 19 návrhů. Ve hře nyní zůstaly dvě varianty, radnice s nimi bude seznamovat veřejnost prostřednictvím série besed a prezentací. Novým plánem by se měl rozvoj města řídit od roku 2015 po dobu dalších 10 až 15 let.

Koncept navazuje na ten předchozí z roku 2000 od architekta Pavla Tušla. Město se rozhodlo pro zcela nový územní plán vzhledem k rychlosti vývoje, radnice nechce neustále schvalovat dílčí drobné změny. Oproti předchozímu plánu dojde podle hlavního architekta Petra Brůny k menším záborům zemědělské půdy pro výstavbu, návrh počítá spíše s intenzivním využitím ploch uvnitř města, jako je třeba areál zkrachovalé továrny Montas nebo pozemky strojíren ZVU. V jedné z variant se například překládá také železniční trať od Prahy.

Intenzivní výstavba dovnitř města ovlivní významně především dopravu i ostatní zástavbu. Současně ale respektuje historické unikátní dopravní řešení Hradce se známými Gočárovými okruhy a radiálami a navazuje na něj svými přístupy. Velmi silně nový návrh zdůrazňuje také ochranu zeleně a životního prostředí.

Radnice návrh zveřejnila jako přílohu svých novin, které dostává každá domácnost, odkazuje také na své internetové stránky. Na dnešek je naplánována beseda se zastupiteli, následovat bude několik otevřených besed 15. 8., 22. 8. a 5. 9. ve velkém sále Adalbertina určených pro místní samosprávy, odbornou i laickou veřejnost.

Magistrát již dostal několik stovek připomínek, další očekává v řádech desítek. Odborníci předpokládají diskusi na kontroverzní témata, jako je řešení dopravy v Kuklenách, jejichž obyvatelé se bojí dopravního přetížení v souvislosti s výstavbou sjezdu z dálnice D11 od Prahy. V lokalitě Roudnička se zase intenzivně debatuje o výstavbě asi 400 rodinných domků. Vlastníci pozemků jsou pro, tři čtvrtiny místních ale zástavbu odmítají. 

Projednání s veřejností magistrát ukončí 4. října, do té doby se občané mohou k plánu vyjadřovat. Připomínku může podat kdokoli, námitku pak vlastník dotčeného pozemku. Odbor hlavního městského architekta všechny shromážděné údaje vyhodnotí a předloží k projednání zastupitelům. Platný čistopis nového územního plánu by měl být hotov v polovině roku 2015.