Nový archeopark ve Všestarech by mohl přilákat tisíce lidí

Všestary – Archeopark ve Všestarech na Královéhradecku čeká během léta podstatné rozšíření. Kraji se spolu s iniciátory z univerzity podařilo získat evropskou dotaci ve výši 40 milionů korun. V areálu tak například vznikne nové třípodlažní muzeum, neolitický dům nebo stáje domácího zvířectva. Kraj doufá, že ročně by mohlo nový areál navštívit až 30 tisíc školáků, studentů a turistů z celé České republiky i ze zahraničí.

Archeopark v současné podobě se pro veřejnost naposledy otevře o tomto víkendu. Stavba nové pravěké vesnice by měla začít letos v srpnu, dostavěna by měla být v září 2012. Projekt, který zájemce seznámí s řemesly, zvyky a obyčeji pravěkých lidí, je podle Radomíra Tichého z Univerzity Hradec Králové ojedinělý. Kombinuje totiž expozici ve volné přírodě s expozicí muzea v samostatné budově.

Vesnice vznikne u již existujícího areálu Centra experimentální archeologie. Vedle budovy hlavní expozice bude sklad archeologického materiálu, budova modelového archeologického výzkumu, neolitický dům či stáje domácího zvířectva. Nové muzeum bude mít tři podlaží. V nejnižším lidé najdou modely a rekonstrukce archeologických vykopávek, jeskyni, důlní šachty nebo pohřební komory. Prostřední zaplní rekonstrukce života v pravěku a nejvyšší nabídne pohledy na pravěkou krajinu. Lidé uvidí i stylizovaný obraz mamuta, který byl nalezen na Hradecku.

Reportáž Vlastimila Weinera (zdroj: ČT24)

Studenti se budou na provozu parku podílet

Návštěvníci se k archeoparku dostanou po nové cestě, kterou doplní parkoviště. Součástí projektu je také vyznačení nové cyklotrasy, která spojí pravěký areál ve Všestarech se sídlem hradeckého kraje v centru Hradce Králové. Trasa dlouhá 12 kilometrů povede do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, u nichž budou naučné tabule.

Současný archeopark postavili studenti vlastníma rukama. Centrum vzniklo v roce 1998. Areál je od roku 2000 otevřen exkurzím škol. Zabývá se zemědělským obdobím pravěku od mladší doby kamenné do starší doby železné. Jsou zde rekonstrukce domů, dílen i pecí. „Ve školách se probírá jen teorie, tady je možnost to vidět z praktického hlediska,“ dodal student archeologie Tomáš Vávra.

Archeopark ve Všestarech na Královéhradecku
Zdroj: ČT24