NKÚ našel další pochybení při vyplácení evropských dotací

Praha, Ostrava - Další závažná pochybení při vyplácení evropských dotací našel Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Téměř 190 milionů bylo podle šetření poukázaných neoprávněně. Kontroloři se tentokrát zaměřili na Regionální operační program Jihozápad a Moravskoslezsko. Prověřili celkem 28 projektů za 950 milionů. „Chyb byla celá řada, největší procento nedostatků bylo v oblasti zadávání veřejných zakázek a potom v kontrolní činnosti, která měla být provedena před vyplacením dotace,“ řekl viceprezident úřadu Miloslav Kala. Regionální rady Moravskoslezska ani Jihozápadu s výsledky kontroly nesouhlasí. Své námitky kontrolorům předaly.

V regionálních operačních programech Jihozápad a Moravskoslezsko bylo podle NKÚ od roku 2007 do loňska neoprávněně proplaceno 187,7 milionu korun, což byla celá pětina z kontrolované sumy. „Výsledky kontrol se nijak nevymykají, projekty ROP, ač dopadly špatně, jsou na tom lépe než jiné. Zejména s čerpáním evropských dotací má ČR dlouhodobé potíže,“ konstatoval Miloslav Kala.

Úřad kontroloval jak příjemce dotací z regionálních operačních programů, tak regionální rady, které projekty vybírají a dohlížejí na jejich průběh i vyúčtování. Právě v kontrole přitom NKÚ odhalil velké mezery. „Například regionální rada Jihozápad umožnila dvěma manažerům, kteří mají projekty hodnotit nezávisle na sobě, vzájemně konzultovat svou práci. Ti se pak ve svých hodnoceních i výstupech naprosto shodovali,“ uvedl úřad. Regionální rada tak podle něj porušila pravidlo „kontroly čtyřma očima“ a tím evropské i vlastní předpisy.

Problémy se týkaly například Českého Těšína či Boršova nad Vltavou

Neoprávněně byly peníze vyplaceny například Českému Těšínu, který z ROP Moravskoslezsko získal peníze na úpravu chodníků, parkoviště a inline dráhy. Kontroloři na místě zjistili, že město nevystavělo vše, co v projektu přislíbilo. „Přesto si ale nechalo proplatit celou dotaci, tedyo 345,6 tisíce korun víc, a porušilo tak rozpočtovou kázeň,“ uvedl NKÚ.

Obec Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku zase svou stavbu zkolaudovala o měsíc a půl později, než podle projektu měla, a porušila tak podmínky smlouvy. Regionální rada Jihozápad přesto schválila proplacení dotace ve výši 30,5 milionu korun.

Kontroloři našli také velké rozdíly v cenách odborných prací. NKÚ poukázal na to, že výdaje za zpracování žádostí o dotace a za řízení projektů u některých žadatelů představovaly méně než jedno procento z ceny projektu, u jiných naopak více než pět procent.

Z Regionálního operačního programu Jihozápad se rozdělují evropské dotace pro Jihočeský a Plzeňský kraj, z ROP Moravskoslezsko dotace pro území Moravskoslezského kraje. Představitelé Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka a jeho podřízený Martin Půlpytel čelili kvůli rozdělování evropských dotací obvinění ze zneužití pravomoci, pražský městský soud je ale v polovině července zatím nepravomocně zprostil obžaloby.

Regionální rada Moravskoslezsko podle svého mluvčího Michala Sobka s výsledkem kontroly NKÚ v plné míře nesouhlasí a své námitky kontrolorům předala. „Zpráva říká, že systém čerpání peněz v Moravskoslezsku je dobře nastavený a funkční. Sami jej navíc považujeme za velmi transparentní,“ uvedl Sobek s tím, že dílčí nedostatky například v kontrole veřejných zakázek a proplácení výdajů rada sama řeší. „U sporných veřejných zakázek jsme poslali podněty na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud se z ÚOHS potvrdí porušení zákona o veřejných zakázkách s vlivem na výběr nejvhodnější nabídky, příjemci budou vyzváni k vrácení části proplacené dotace,“ uvedl Sobek. U neoprávněně použitých prostředků prý jde spíše o dílčí pochybení, rada s příjemci jedná, ti už část prostředků vrátili.

Sobek řekl, že systém kontrol, které rada dělá, je pečlivý a není neobvyklé, že při odhalení chyb je krácena požadovaná dotace. „Za rok 2011 byly odhaleny takzvané nezpůsobilé výdaje v hodnotě 31,5 milionu korun, tedy 1,23 procenta z kontrolovaného objemu,“ dodal mluvčí.

Tvrzení NKÚ odmítá i regionální rada ROP Jihozápad, kontrolní úřad se prý dopustil zjevných pochybení. „Informace NKÚ jsou názorem tohoto úřadu, nikoliv skutečností. Proto jsme podali proti některým z výsledků námitky,“ řekl mluvčí ROP Jihozápad Radek Polák. Oznámení NKÚ podle něj neovlivní fungování programu a čerpání dotací.

NKÚ připravuje i další kontroly regionálních operačních programů. „V současnosti probíhají další dvě kontroly, ROP Severovýchod a Střední Čechy. V příštím roce máme v plánu projít všechny regiony,“ potvrdil Kala.

Kolik zatím Česko z evropských fondů získalo?

Za programové období 2007 až 2013 dostaly regionální operační programy 73 miliard, operační programy celkově pak skoro 350 miliard.

  • Regionální operační programy se v Česku dělí do 7 oblastí s výjimkou hlavního města. Většinou slučují dva kraje, v případě ROP Severovýchod dokonce tři. Střední Čechy a Moravskoslezský region čerpají dotace samostatně.
  • Policie zatím vyšetřovala v oblasti Jihozápad, Severozápad - tam padl zatím nepravomocný rozsudek. Kauza Davida Ratha obrátila pozornost i ke středočeským případům a nález NKÚ teď zpochybnil i rozdělování peněz na severu Moravy.