Nedostatek krve v Plzni, léto bývá obzvlášť kritické

Krevní zásoby ve fakultní nemocnici v Plzni začínají povážlivě ubývat a blíží se hranici nedostatku. Nemocnice proto začala obesílat pravidelné dárce, aby lidé přišli krev darovat, než začne období letních dovolených.

Odebranou krví zásobuje fakultní nemocnice celé Plzeňsko. U každé krevní skupiny musí mít kolem pěti set konzerv. Zdravotní sestry tady provedou až šestnáct tisíc odběrů ročně. Pravidelné dárce se aktuálně snaží upozornit, aby přišli darovat znovu. Zásoby krve se totiž tenčí a krev je potřebnější o to víc, že se blíží léto.

„Spotřeba rozhodně neklesá, může být i lehce vyšší, ale hlavně velká část dárců je blokována právě cestami i do zahraničí,“ upozornila primářka transfuzní stanice v Plzni Jarmila Hrubá. Právě v létě lidé odběry ze svých seznamů často vypouští. Kvůli počtům úrazů přitom snadno vzroste i spotřeba krve.

Krevní konzervy
Zdroj: Kartal Aleš/ČTK

Tříměsíční interval pro muže, delší pro ženy

Na transfuzní stanici v Plzni se momentálně řadí mezi nejžádanější krevní skupina RH negativní, kdo by přišel darovat jinou skupinu, s diskriminací se nejspíš nesetká. Před samotným odběrem musí dárce vyplnit osobní dotazník, po kterém následuje krevní vyšetření. Zapojit se může každý ve věku mezi osmnácti a pětašedesáti lety. Po každém odběru musí ale dárce dodržet předepsanou lhůtu, než může znovu přijít. U mužů to jsou tři měsíce, ženy mohou až po čtyřech měsících.

Vedle krve mohou lidé darovat i krevní destičky. Odběr je ale složitější a dárce musí počítat, že v nemocnici stráví delší čas. Zatímco na odběr krve stačí šest minut, při darování krevních destiček si člověk posedí necelou hodinu. Zároveň pro ně ale platí mnohem kratší intervaly mezi odběry, destičky může člověk darovat už po dvou týdnech. V plzeňské nemocnici je pak transfuzní oddělení otevřeno každý všední den.

FN Plzeň má nedostatek krve (zdroj: ČT24)