(Ne)chtěný Koryčánek vzdal boj o post děkana

Brno – Rostislav Koryčánek vzdal boj o post děkana Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (VUT). Podle informací České televize přijal místo v Moravské galerii v Brně. Koryčánek byl sice zvolen akademickým senátem fakulty, pak se ale proti jeho jmenování postavila část akademiků, někteří z vyučujících dokonce hrozili odchodem ze školy. Rektor proto už od jara odkládal Koryčánkovo jmenování do funkce.

Patová situace na brněnské architektuře skončila. Rostislav Koryčánek, který byl v květnu zvolen na post děkana, do funkce nakonec nenastoupí. Rektor Petr Štěpánek s jeho jmenováním, které většinou bývá jen formalitou, váhal téměř čtyři měsíce. Koryčánek proto přijal místo v Moravské galerii v Brně a o děkanský post usilovat nebude, potvrdil dnes České televizi. "Končím v Domě umění a potřebuju zajistit obživu rodiny. Proto nastoupím do
Moravské galerie v Brně. Další důvod mého rozhodnutí je, že se celá věc dostala do podoby, která je pro mě nepřijatelná. Činím tak z ochrany mé vlastní důstojnosti," uvedl Koryčánek.

Rektorův váhavý přístup způsobily protesty části akademické obce i dotazy, které mu prý Koryčánek nedokázal zodpovědět. Proti Koryčánkovu jmenování se totiž postavili někteří profesoři a docenti, podpořili je i profesionální architekti, například Ivan Ruller. Podle nich nemá Koryčánek, původním zaměřením kunsthistorik, dostatečnou kvalifikaci. Zpochybňovali taky způsob, jakým k volbě došlo. Koryčánek byl totiž senátem zvolen až napodruhé.

Rostislav Koryčánek

Koryčánek není profesí architekt, ale kunsthistorik, architekturou se zabývá v jejích širších souvislostech. Ve svém díle se hodně věnuje české architektuře v německém Brně. Řadu let působil na postu šéfredaktora architektonického časopisu Era 21. Mezi lety 2007 až 2013 stál v čele brněnského Domu umění. Odborná veřejnost jeho působení chválila, mezi jeho úspěšné projekty patří Sochy v ulicích nebo Brněnský architektonický manuál. U radních ale Koryčánek pozici neobhájil a na konci roku 2012 musel ve funkci skončit. Kvůli některým neshodám mezi Koryčánkem a vedením města se objevily dohady, že ředitel svůj post neobhájil ze zástupných důvodů.

Za Koryčánka se naopak postavil třeba děkan liberecké architektury Zdeněk Fránek nebo architekt Osamu Okamura, který nátlak akademiků označil za projev neschopnosti diskuse. Do sporu se vložili i studenti, kterým vadil tlak akademiků, kteří se snažili zvrátit rozhodnutí akademického senátu. Chování profesorů označili za bezprecedentní nátlak a ohrožení akademických svobod.

Rektor nyní zváží další postup. „Nezbude mi než rozhodnutí akceptovat. Fakulta musí vypsat nové volby a zvolí nového kandidáta na jmenování děkana,“ řekl Štěpánek. Podle něj by měly být do čtvrt roku hotovy všechny potřebné legislativní náležitosti. Situaci může zkomplikovat končící funkční období akademického senátu. „Protáhl by se tím termín, z hlediska procedury by ale nebyl problém,“ dodal Štěpánek. Z jeho hlediska nenastal
na fakultě žádný problém. „Fakulta má pověřené vedení, fungovala dodneška a fungovat bude i nadále,“ zdůraznil rektor.

Stanovisko Rostislava Koryčánka (plné znění)

Vážený pane rektore,

na naší schůzce dne 25. 8. 2014 jsem Vás upozornil, že bych potřeboval vědět Vaše stanovisko k návrhu na jmenování děkanem, který jste obdržel 23. 5. 2014 od předsedy AS FA VUT Ing. arch. Jana Kratochvíla, co nejdříve, a to i kvůli tomu, že v září tohoto roku končí moje působení v Domě umění města Brna. Vzhledem k tomu, že stále oddalujete svoje rozhodnutí ohledně jmenování či nejmenování, a s ohledem na mé povinnosti jako živitele rodiny Vám tímto oznamuji, že jsem se rozhodl reflek tovat nabídku, kterou jsem dostal, a nastupuji do Moravské galerie.

Toto rozhodnutí činím také z toho důvodu, že celý proces vyjednávání o mém případném budoucím působení na FA VUT v Brně se dostal za hranici, za kterou už nejsem ochotný na celé věci participovat, neboť si míním i v tomto zachovat vlastní lidskou důstojnost.

Nemám v tuto chvíli na mysli ani tak vystupování a jednání některých pedagogů na FA VUT v Brně (to budiž ponecháno otázkám jejich osobní cti), jako spíše fakt, že náš dialog, který v této věci vedeme od květnových voleb, se – pro mě nepochopitelně – vrátil na úplný začátek. Přestože jste se mohl seznámit s mým volebním programem a vypracoval jsem na Vaši výzvu také konkretizaci některých jeho bodů, podmiňujete další jednání o mém přípa dném jmenování vypracováním dokumentu, jenž má obsahovat to, co je v těchto předchozích materiálech už z velké míry obsaženo. Případnou revizi volebního programu považuji za těžko přijatelnou. Zodpovědné vypracování ekonomických otázek vyžaduje dostatek po dkladů, které můžou vzejít až z auditů, jež jsem uváděl jako jeden z prvních kroků v případě mého nástupu na fakultu. Pokud vypracování takového dokumentu považujete za natolik zásadní, je podle mého mínění chybou, že jste si ho nevyžádal už v květnu tohot o roku. Podmiňování dalšího jednání po čtvrt roce vypracováním něčeho, co už máte k dispozici, vnímám jako součást postupu, který má vést k mému úplnému znechucení a rezignaci.

Jsem přesvědčený, že vše, co se odehrálo od bezprecedentního a záměrného sabot ování prvního kola voleb ze strany prof. Pelčáka až po jeho medializovanou vyhrůžku správním soudem a předběžným opatřením v případě mého nástupu, je i pro Vás dostatečnou ilustrací stavu, v jakém se brněnská fakulta architektury nachází. Jednání některých aktérů a Vaše liknavost neutěšenost poměrů na fakultě bohužel ještě akceleruje a prohlubuje. Nepřehlédnutelný propad zájmu o studium na FA VUT ukazuje, že stávající stav je zjevný i pro zájemce o studium na této fakultě.

Chci ale doufat, že díky událostem spojeným s volbou děkana je možné situaci, v jaké se nyní FA VUT v Brně nachází, jasně pojmenovávat. Přál bych si, aby toto pojmenování bylo vodítkem do budoucna při dalším rozhodování nejen pro akademickou obec fakulty architektury, ale i pro Vás.

S pozdravem

Rostislav Koryčánek

Na vědomí: Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, předseda AS VUT v Brně Ing. arch. Jan Kratochvíl, předseda AS FA VUT v Brně