Natura u Náchoda vadí podnikatelům

Náchod - Plánovaný vznik zvláště chráněného území Březinka u Náchoda vyvolává protesty místních podnikatelů. Vlastníci pozemků se boji znehodnocení majetku a omezení podnikání. Návrh vytvořit ze svahů nad Náchodem zvláště chráněné území zařazené do programu Natura 2000 veřejně zazněl před deseti lety a tehdejší představitelé Náchoda se vyjádřili kladně. Jenže nyní majitelé některých dotčených pozemků tvrdí, že s nimi dosud nikdo věc nekonzultoval. Vyhlášení přírodní památky připravuje Královéhradecký kraj.

„Jsme naštvaní hodně. Pokud si stát chce dělat nějaké svoje rezervace, ať si to dělá na svém. Ať si vykoupí pozemky, pokud mu to někdo prodá,“ zlobí se podnikatel Miloslav Balcar.

Problémem je například parkoviště hotelu, které by se nově mělo octnout v ochranném pásmu přírodní památky. Uvnitř chráněného území se nachází lyžařský vlek i vojenský bunkr, kde parta nadšenců pořádá nejrůznější akce pro turisty.

„Tyto záležitosti pro veřejnost bychom tu vůbec konat nemohli, nebo by záviselo na libovůli úředníků, jestli by nám to povolili,“ strachuje se Petr Vlach z místního Klubu vojenské historie.

Přírodní památka by měla mít rozlohu zhruba 160 hektarů, dalších 40 hektarů představuje ochranné pásmo. „Z vlastního jednání a dosavadních poznatků patrně není možné předpokládat, že krajský úřad od vlastního vyhlášení chráněného území zcela ustoupí, nicméně je možné jednat o změně jeho hranic, případně hranic ochranného pásma,“ uvedl starosta Náchoda za ČSSD Jan Birke.

Nebude omezen turistický ruch

„Začlenění lokality Březinka do soustavy Natura 2000 vyplývá z nařízení vlády. V žádném případě nebude omezen turistický ruch,“ říká k tomu mluvčí Královéhradeckého kraje Jiří Hošna. Královéhradecký kraj by chtěl zvláště chráněné území Březinka vyhlásit nejpozději do poloviny příštího roku.

Reportáž Přemysla Šrámka (zdroj: ČT24)