Na Vysočině bojují s erozí půdy

Jihlava - Na Vysočině chtějí zemědělci zamezit erozím a splachům půdy z polí. Inspirovali se v Rakousku a dnes na prvním poli vyzkoušeli nový způsob setí kukuřice. V kopcovitém terénu u Humpolce ji zaseli do ozimého žita.

Silná průtrž mračen může během pár minut zničit veškeré jarní snažení zemědělců. „Půdní eroze je obrovským problémem a zvlášť při dnešním způsobu hospodaření na velkých lánech,“ uvádí radní Kraje Vysočina Josef Matějek. 

Zemědělci se i přes hrozbu eroze stále častěji snaží i v kopcovitém terénu vypěstovat lukrativní plodiny, například řepku nebo kukuřici. Tvrdí, že to jde i bez eroze, inspirovali u rakouských kolegů. „Nás to nadchlo natolik, že jsme si řekli, že to by mohla být jedna z metod, jak na Vysočině pomoct k tomu, aby se s tou erozí něco udělalo,“ říká Josef Matějek. 

Na pozemcích Školního statku Humpolec pokusně kukuřici zaseli do žita právě na svahu, který je erozí silně ohrožen a ovlivňuje i sousední les. „Je zcela zřejmé, že voda spláchnutá z pole jde do lesa a samozřejmě vyšší množství vody narušuje ukotvení stromů v zemi,“ upozorňuje vedoucí odboru vodního a lesního hospodářství Kraje Vysočina Petr Bureš. 

S projektem setí širokořádkových plodin do pevného kořenového systému žita se seznamují i studenti zemědělských škol. „To žito ochrání jednak proti erozi a zároveň si myslím, že by mělo zamezit i růstu těch plevelů,“ vysvětluje ředitel Školního statku Humpolec Jan Mácha. „Předpokládám, že do dvou let přineseme technologii, která bude plně použitelná pro tyhle oblasti Vysočiny,“ uzavírá Václav Šedivý ze společnosti Stagra Studená. 

Stroj zasel kukuřici jak do zmulčované části pole, tak do vzrostlého žita. Teprve na podzim při hodnocení pokusu se ukáže, co bylo lepší.

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)