Na sokolovské škole je hodně Romů, rodiče dávají děti jinam

Sokolov – Do jedné ze základních škol na sokolovském sídlišti Michal v posledních letech přichází k zápisům do školy rok od roku méně dětí. Letos se jako jediná ve městě dostala pod povolené minimum 17 žáků na třídu. Její ředitel to přičítá na vrub 60procentnímu podílu dětí ze sociálně vyloučených romských rodin. Rodiče školáků z majority naopak nemají o školu zájem.

Základní školu v ulici Sokolovská preferuje jako svou velká část romských rodin z celého města, a nejenom ze sídliště Michal. Tempo výuky je zde pomalejší, učitelé jsou trpěliví a děti nedostávají tolik domácích úkolů, vyjadřují spokojenost romské rodiny. Jiné rodiny se naopak podle ředitele školy obávají nižších nároků a děti posílají jinam. „Bojí se úrovně vzdělání, což není pravda, že by byla nižší. Spíše dochází k fyzickým konfliktům mezi dětmi,“ uvedl ředitel školy Rudolf Fencl.

Problém s nedostatkem žáků zatím není tak naléhavý u sedmi dalších škol ve městě. Například Křižíkova základní škola je také na sídlišti Michal, má 22 žáků ve třídě, ale romských dětí jen několik. „Žádné problémy s romskými dětmi nemáme, neboť k nám do školy chodí jen žáci, kteří se chtějí učit a plní si svoje povinnosti,“ myslí si ředitel školy Vladimír Vlček.

Reportáž Zdeňka Soukupa (zdroj: ČT24)

Soustřeďování dětí ze sociálně vyloučeného prostředí do jedné školy se nelíbí radnici. Jde to proti snaze začlenit je do většinového života. Jedním z řešení je podle místostarosty Sokolova Pavla Čáslavy (ČSSD) děti z jedné školy přesunout jinam. K tomu by mohlo dojít celkem brzy, neboť jednu až dvě z osmi svých škol bude muset Sokolov výhledově zavřít kvůli celkovému úbytku dětí ve městě. Ohrožené jsou zejména školy, které mají problém s naplněností tříd.