Na 40. výročí noci z 20. na 21. srpna si členové Iniciativy PRO ustlali na pražském Palachově náměstí

Praha - Připomínku okupace využili ke svému zviditelnění odpůrci a zastánci radaru - jedni spali na pražském Palachově náměstí a druzí vytvořili lidský řetěz, který byl symbolem jejich protestu proti americké základně.

„Ta noc byla krutá, brutálně se podepsala na budoucích dějinách Československa a České republiky. A my bychom rádi, aby se takováto noc už neopakovala,“ sdělil Martin Kotas z Iniciativy PRO. Její poselství zní: „Chceme mít klidné spaní, proto jsme pro radar.“ Aktivisté proto rozeslali poslancům a senátorům otevřený dopis, ve kterém je vyzývají, aby v podzimním hlasování zvedli pro radar ruku.

Senátor Jaromír Štětina je toho názoru, že i vážné věci se dají pojednat se vtipem, Werich tomu říkal „očistná vlna srandy“. Polehávající aktivisté poutali pozornost kolemjdoucích. S pamětníky o srpnu 68 diskutovali, cizincům tyto události alespoň popsali. Ráno se pak vydali na Úřad vlády - premiéra Topolánka chtěli k podpoře radaru vyzvat osobně. To se však nepodařilo.