Mnohá místa marně bojují s nelegálními navážkami odpadu

Liberec - V posledních letech přibývá na našem území míst s ohromným nárůstem pozemních prací a stavebních činností. To s sebou náležitě nese problém uskladnění mnoha tun zeminy či odpadního materiálu. Většina z nich však končí v nelegálních skládkách na polích nebo v lesích. Především velká města tak řeší stále citelnější problém, co s "černými" navážkami. Česká inspekce životního prostředí se snaží udělovat milionové pokuty, ty však často pozbývají svého účinku. Málokdo totiž zaplatí uloženou sankci či navážku dokonce odstraní.

V současnosti vzniká mnoho firem, které za pomoci „bezcenného“ odpadu vydělávají značné finanční částky. Od stavebních firem draze odkoupí odpadový materiál a vyvezou ho do přírody nebo vysypou na cesty. I přes uložené pokuty se postižené oblasti marně domáhají odklizení hromad odpadků a zeminy. „ Ze strany viníků se nic neděje. Je vydáno nařízení skládku odstranit, ale odpad tam leží dál. Jedná se asi o 30 000 kubíků,“ tvrdí Jiří Rezek, starosta středočeské obce Zlatníky, jedné z takto postižených vesnic.

Zlatníky naštěstí dokázaly zamezit daleko větší devastaci okolního prostředí. Místním se podařilo překopat cestu přeplněným kamionům, firma obdržela pokutu 2 miliony korun a má dopad odstranit. Inspekce životního prostředí vidí problém v množení účelově založených firem. Ty odvozí tuny odpadového materiálu, a pokud přijde trestní oznámení, vyhlásí bankrot, čímž se zbaví veškeré povinnosti uhradit vzniklé škody. „V tomto případě je legislativa dost nepraktická. Tyto firmy často končí v konkurzu a v takovém případě je pokuta ze zákona nevymahatelná,“ uvádí Petr Havelka z inspekce životního prostředí.

Pro poškozené obce existují dvě východiska. Buď se nánosy nechají zarůst a stanou se tak přirozeným reliéfem krajiny, nebo je musí obec odstranit na vlastní náklady.