Mnohá města ani obce nejsou dosud chráněna proti povodním

Ústí nad Labem - Do Ústeckého kraje vtrhla v srpnu 2002 velká voda jako do posledního. Úřady sice měly více času se na vodní živel připravit, nicméně škody byly obrovské a dosáhly více než 11 miliard korun. Nejhorší situace byla na Litoměřicku, kde vzniklo obrovské jezero, které zalilo několik obcí včetně Terezína.

Jedním ze symbolů povodní v Ústeckém kraji bylo Hřensko, poslední obec na území České republiky, která se ze dne na den ocitla prakticky celá pod vodou. Starosta Hřenska Josef Černý doplnil, že obec byla pod vodou celá, vyjma asi pěti domů, a škody dosáhly 100 milionů korun. Přestože bylo Hřensko od té doby pod vodou ještě několikrát, nebyla ještě po pěti letech od ničivé povodně provedena žádná protipovodňová opatření. „Protipovodňová opatření jsou v oblasti teorie, jsou v technické přípravě, provádí se expertíza, zda opatření budou účinná,” vysvětlil starosta problémy s budováním protipovodňových opatření, která by měla zabránit Labi, aby pronikalo proti řece Kamenici. K tomu má sloužit mobilní hráz pod silničním most ve Hřensku.

Hejtman ústeckého kraje Jiří Šulc připustil, že díky povodním obce získaly daleko více peněz. Kraj mezi obce a města na likvidaci škod rozdělil přes 200 milionů korun. „Mnohé obce vypadají lépe, než před povodněmi, a mnohé i nejlépe za posledních 150 let,” konstatoval pro ČT. Přesto dosud nejsou města ani obce chráněny proti velké vodě. Podle hejtmana sice existuje protipovodňová studie, která navrhuje protipovodňové hráze za 13 miliard korun na 80 místech, nicméně tato opatření povodně pouze zmírní. K tomu, aby se povodně neopakovaly, je potřeba vodu udržet v krajině a k tomu je nutné vysadit nové lesy, vybudovat přehrady, vytvořit poldry a vyčistit koryta řek.

Povodeň před pěti lety zatopila i 200 obcí ve středních Čechách. Velká voda zničila více než 400 domů a škody na infrastruktuře dosáhly 14 miliard korun. Jedním ze symbolů záplav se ve středních Čechách stala obec Zálezlice na Mělnicku. Pro stavbu nového domu se tu přesto rozhodla většina z 60 rodin, které přišly o střechu nad hlavou. Obec má po povodni nové silnice, chodníky, kanalizaci i plynovod.

V nedaleké obci Kly vyřešili protipovodňová opatření přestěhováním ze staré vesnice do nových domů mimo záplavové území. Dvacet dvojdomků vytvořilo nové centrum a ve staré části si mnozí lidé nechali jenom zahrádku. Komfortnější styl bydlení přinesl i vyšší porodnost. Před povodní se tu ročně rodilo asi deset dětí, teď je to dvojnásobek.