Městský soud v Praze otevřel informační centrum

Praha - Městský soud v Praze jako jeden z prvních otevřel nové informační centrum. Mělo by pomoci hlavně účastníkům řízení, ale i veřejnosti. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila je to jeden ze zásadních kroků ke zkvalitnění práce českých soudů. Ulehčí se i úředníkům, kteří doposud nahlížení do spisů zprostředkovávali. Ministr Pospíšil už svolal schůzku s předsedy krajských soudů. Chce, aby se podobná centra otevřela po celé České republice.

Centrum bude sloužit zejména účastníkům řízení, to znamená advokátům, žalobcům i obžalovaným. Zájemci si v něm budou moci prostudovat své soudní spisy, okopírovat jejich části, popř. podat stížnost. Spisy donese účastníkům řízení jedna ze tří pracovnic centra. „Od okamžiku vznesení požadavku by měl být do deseti až patnácti minut spis k dispozici,“ uvedl předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček.
 
„Občané nebudou muset obcházet jednotlivé soudní kanceláře po budově a složitě zjišťovat, kde se jejich spis nachází, zajdou do jedné kanceláře v přízemí soudu, ve které dostanou potřebné informace,“ řekl při slavnostním otevření centra ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
 
Veřejnost se bude moct v centru také informovat o datech jednání, jejich případném zrušení či odložení i o obecných informacích o chodu soudu.
 
Informační centrum by mělo také přispět ke zvýšení bezpečnosti. „Dosud se stávalo, že se ze spisů ztrácely listinné důkazy a různé dokumenty. V novém centru je poměrně dobrý kamerový systém a také jeden pracovník soudu vždy stojí u účastníka řízení nahlížejícího do spisu a dohlíží na to, aby se ze spisu nemohlo nic ztratit,“ informovala redaktorka ČT Edita Horáková.
 
První informační centrum bylo v Praze zavedeno v justičním areálu Na Míčánkách a další fungují na několika obvodních soudech. Účastníci řízení na těchto místech mohou kromě informací také zakoupit kolky, získat soudní tiskopisy nebo podat žádost o právní pomoc.