Mentálně postižení se budou moct realizovat v aktivačním centru

Jihlava - V Jihlavě zahájilo provoz nové Aktivační centrum pro děti a dospělé s handicapem. Dospělým lidem nabídne celoživotní učení a zájmové vzdělávání. Pomáhat jim má hlavně v lepší integraci do společnosti. Jde o ojedinělý pilotní projekt ministerstva školství, které otevře podobná centra ještě v dalších 8 krajských městech.

Nově otevřené aktivační centrum je určeno mentálně postiženým mužům. Mnoho z nich ještě loni chodilo do školy a teď jsou odkázaní jen na péči svých rodičů. Centrum zahájilo činnost při jihlavské Základní škole speciální a Praktické škole, která by odpoledne jinak zůstávala prázdná. „Je velkou pomocí pro jejich rodiče, kteří často řeší problém umístění svých dětí po ukončení školní docházky,“ vysvětlila ředitelka školy Zuzana Šimková.

Nové aktivační centrum má prozatím fungovat tři dny v týdnu vždy ve dvouhodinových kurzech. „V těchto kurzech by měli získat dovednosti a znalosti, které jim umožní větší integraci do společnosti. Případně u vybraných i pracovní integraci,“ dodala ředitelka. Lektory kurzů zaměřených na lidová řemesla, technické práce nebo orientaci ve městě budou vybraní pedagogové školy.

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)