Löw-Beerova vila láká na prohlídku technického zázemí. Návštěvníci uvidí kotelnu i světlík

Brněnská Vila Löw-Beer bude mít od soboty dva prohlídkové okruhy. Nový provede návštěvníky po technickém zázemí, které bylo dosud nepřístupné. Budova sousedící se slavnou vilou Tugendhat disponuje například unikátním systémem teplovzdušného vytápění. Secesní stavba z roku 1903 je otevřená teprve třetí rok.

Nový prohlídkový okruh Löw-Beerovy vily začíná ve slavné schodišťové hale. Průvodce pak vezme návštěvníky i do kotelny nebo třeba na půdu.

„Je tady například několik komínových těles. A nesloužila jen k odvodu spalin z kotlů a z krbu, ale sloužila i k chlazení. Tyto mřížky přiváděly ze sklepení z kotelny teplý vzduch a zároveň odváděly studený vzduch zpátky,“ popsal unikátní systém historik Jakub Pernes.

Podobných vymožeností má vila více. Nepřehlédnutelný je například světlík, který kromě toho, že pouští do hlavní místnosti denní světlo, sloužil ještě k reprezentativnímu účelu. Pro obytné domy z počátku 20. let nebyly vůbec samozřejmostí. Architekti jimi tehdy vybavovali spíš divadla nebo rozlehlé bankovní domy.

„Chceme upozornit na dosud málo známou skutečnost, že Löw-Beerova vila byla nejen na vysoké estetické úrovni, ale díky architektovi Alexandru Neumannovi dosahovala značných kvalit také po technické stránce,“ řekla vedoucí Vily Löw-Beer, historička Petra Svobodová.

Architekt vily Alexander Neumann prošel školením v uznávaném vídeňském ateliéru Fellner & Helmer specializovaném na stavbu reprezentativních divadelních a lázeňských budov, které často vyžadovaly inovativní technická řešení. Nabyté zkušenosti Neumann využil právě při projektování brněnského rodinného domu pro podnikatele Morize Fuhrmanna, který si nechal vilu postavit. Po Fuhrmnannově smrti prodali jeho synové dům textilnímu magnátovi Alfredu Löw-Beerovi, po jehož rodině se vila jmenuje.