Lidé rozhodnou o osudu části městského rozpočtu: Chtějí kurzy tance v ulicích i nové lavičky

Lidé rozhodnou o rozpočtu

Obyvatelé Ostravy se zapojili do takzvaného participativního rozpočtu. Například v největším obvodu Ostrava-Jih rozhodují o osudu pěti milionů korun. Úředníci je rozdělí na projekty, které vymysleli obyvatelé tohoto obvodu. A své nápady a náměty představili také lidé z dalších městských částí.

Už v květnu a červnu se lidé z obvodu Jih dozvěděli o tom, že budou moci navrhovat, co se stane s několika miliony korun z městské pokladny. „Tehdy zástupci obvodní radnice obyvatele informovali o možnosti navrhovat projekty na vylepšení okolí svého bydliště,“ uvedla redaktorka České televize Markéta Radová. Lidé na úřad poslali celkem 72 návrhů.

Zástupci radnice jich vybrali téměř padesát. „Někteří lidé navrhují třeba opravy chodníků v konkrétní ulici, jiní doplnit lavičku nebo postavit prolézačky. Některé nápady jsou ale i nehmotné. K těm patří třeba kurzy tance v ulicích,“ sdělila Markéta Radová. Nejvíce projektů je zaměřeno na vznik nových dětských hřišť a sportovišť, jak podotkla mluvčí radnice Martina Gavendová.

Hlasovat o projektech by se mělo v listopadu, a to na internetu nebo také na radnici. Rozpočet obvodu Jih by měl příští rok přesáhnout 600 milionů korun.

Lidé „participují“ i v Mariánských Horách a Hulvákách

Rovněž obyvatelé ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mohou rozhodnout, kam půjde v příštím roce část peněz z místního obvodního rozpočtu. Jeho správci na takové účely vyčlenili 1,5 milionu korun. Radnice postupuje podobně jako ta v Ostravě-Jihu. Částku vložila do takzvaného participativního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků, kterými bude příští rok disponovat tato městská část, by měl činit zhruba 200 milionů korun.

Více informací o projektu najdou zájemci na webových stránkách www.radniceprolidi.cz. Městský obvod připravil rovněž několik setkání s občany, kde k projektu získají podrobné informace a dozví se rovněž, jaké návrhy je možné předkládat. První setkání se odehrálo už koncem září.

Obvody chtěly více peněz. A dostaly je

Ostrava v rozpočtu pro rok 2017 počítá s větším objemem finančních prostředků pro městské obvody. Těm by celkově mělo přijít o zhruba 70 milionů korun více. Město by mohlo v příštím roce hospodařit se zhruba 6,8 miliardy korun, sdělil primátor Tomáš Macura (ANO).

„Základní rámec zatím vypadá tak, že můžeme počítat pro rok 2017 se zvýšenými daňovými příjmy řádově o 300 milionů korun. Na straně druhé jsou tam určité výpadky v příjmech oproti roku 2016. Začne na nás působit výpadek příjmu z loterií vlivem protiloterijní vyhlášky, očekáváme, že to bude mezi 80 až 100 miliony korun,“ uvedl Macura.

Celkově očekáváme, že se příjmy města meziročně zvýší jen o 100 milionů korun. Oproti tomu je celá řada zvýšených výdajů, jedním z nich je navýšení mezd, které za magistrát a příspěvkové organizace města bude v řádu 100 milionů korun.
Tomáš Macura
primátor města Ostravy

Podle něj město musí počítat i s výpadkem kapitálových příjmů, protože v letošním roce například prodávalo pozemek pro společnost Hyundai Mobis. Dodal, že právě obvody požadují nárůst svých příjmů, které město původně chtělo pokrýt zvýšením daně z nemovitosti, což by do rozpočtu přineslo asi 200 milionů korun. To se ale nepodařilo prosadit. Vedení města tak na zářijovém zasedání zastupitelstva stáhlo z programu jednání i metodiku přípravy rozpočtu a peníze muselo hledat jinde.

Některé obvody před časem iniciovaly návrh na změnu statutu, tedy klíčového dokumentu, který řeší vztah města a jeho jednotlivých částí. Novela by obvodům měla zajistit víc peněz na investice i větší pravomoci při správě majetku. Celkem obvody navíc požadují 1,1 miliardy korun. Podle Macury by se problematikou měly zabývat dvě pracovní skupiny, jedna bude řešit oblast financí, druhá pak problematiku kompetencí.