Kvůli chtivým borůvkářům platí omezení vstupu do částí Krkonoš

Vrchlabí - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) omezila vstup do některých oblastí Krkonoš. Nařízení bude platit do 15. října a týká se asi 15 procent celkové rozlohy rezervace. Cílem zákazu je ochránit porosty borůvčí před nájezdy sběračů. Ne všichni odborníci se s rozhodnutím ztotožňují.

„Omezení vstupu do přírody mimo značené pěší a cyklistické cesty se týká převážně lokalit v I. a II. zóně Krkonošského národního parku, jako jsou Pančavská a Labská louka, Medvědín, okolí Šindlerovy boudy, Důl Bílého Labe, Modrý a Obří důl a dalších,“ informuje redaktor ČT Vlastimil Weiner. Na borůvky do těchto míst nesmí vyrazit nejen turisté, ale ani místní.

Území Krkonoš s omezeným vstupem
Zdroj: ČT24/KRNAP

„Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty borůvek. Snižuje se tak potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje,“ vysvětluje Správa KRNAP ve své tiskové zprávě důvody omezení.

„V posledních třech letech byla úroda borůvek velmi slabá a ani letos to nevypadá lépe,“ uvedl mluvčí KRNAPu Radek Drahný. Dodržování zákazu bude přísně kontrolováno, za jeho porušení hrozí sankce ve výši až deseti tisíc korun.

Omezení vstupu do KRNAP (zdroj: ČT24)

„Národní park vydává nařízení tohoto druhu popatnácté, ne všichni odborníci s ním ale souhlasí. Dokonce i na správní radě parku zazněly kritické názory, že nařízení je populistické a přežilé,“ dodává Weiner. Stejná omezení budou platit i pro příští a přespříští rok.