Karlovy Vary nechtějí nechat anglického krále padnout

Karlovarská radnice se snaží zabránit demolici nedotčené historické budovy z období empíru, která se v minulosti honosila názvem King of England. Dům číslo 22 sídlí na jedné z nejprestižnějších adres ve městě – na Zámeckém vrchu. Majitel se o dům nestará, chce ho nechat zbourat. Jeho konstrukce je částečně narušena. Město se rozhodlo požádat o prohlášení za kulturní památku, což by zajistilo ochranu objektu.

„Je to jeden z posledních domů na Zámeckém vrchu, který dokumentuje bouřlivý rozvoj města,“ naznačuje historickou hodnotu budovy náměstek primátora Jiří Klsák. Už v minulosti potřebovala statické zajištění, podle Klsáka ale statické poruchy nemusí vést nutně k demolici. V současnosti patří dům firmě BS-Victoria, ta se o něj nestará. V sídle firmy není nikdo k zastižení.

„Naši památkáři se rozhodli podat na ministerstvo kultury návrh na prohlášení tohoto objektu za nemovitou kulturní památku, čímž by byla zajištěna ochrana tohoto objektu,“ konstatuje mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Podle vyjádření ministerstva ale nelze říct dopředu výsledek řízení, mluvčí Simona Cigánková pouze uvedla, že jde o časově náročnou záležitost.

Obavy památkářů o osud budovy se odvíjejí od zkušenosti s nedalekým historickým domem v sousedství, který nahradila novostavba. Ruský investor ho totiž bez povolení poslal k zemi s odůvodněním, že je v havarijním stavu. Protože nešlo o první případ a protože se město potýkalo i s černými stavbami, volá karlovarský primátor po zpřísnění sankcí. Podle něj totiž stávající postihy provinilce od nezákonného jednání neodrazují.

Karlovy Vary chtějí zachránit cenný empírový dům (zdroj: ČT24)