Kámen s obsahem azbestu vozí v Želešicích přímo centrem obce. Místní se bojí o zdraví

Obyvatelé Želešic na Brněnsku se obávají nebezpečného azbestu, který obsahuje kámen těžený v nedalekém kamenolomu. Firma ho převáží nákladními auty přes obec. Spolek Želešice bez azbestu proto inicioval měření, které by mělo určit množství nebezpečné látky ve vzduchu. Těžební společnost tvrdí, že díky přijatým opatřením se do vzduchu dostává azbestu jen minimum.

V Želešicích u Brna těží kámen amfibolit, který obsahuje azbestové minerály, už několik let. Nadlimitní množství azbestu ve vzduchu už inspektoři v minulosti naměřili. V prosinci 2016 to bylo téměř trojnásobné množství azbestových vláken ve třídách místní školy a školky a hygienici ji tehdy dokonce uzavřeli.

Firma tvrdí, že přijala opatření, která by měla úniku azbestu do ovzduší zamezit. „Veškeré výrobní zařízení, primární drtírna a sekundární úpravna jsou opláštěné, pásové dopravníky jsou zakrytované, takže je omezeno prášení. Řada míst je skrápěna vodou,“ popsal ředitel pro Moravu společnosti Kámen Zbraslav Zdeněk Pavlík.

Výsledky měření by měly být v pondělí

Každé vozidlo má před výjezdem z areálu projet kropicí linkou a náklad schovat pod plachtu. Externí dopravce prý ale nelze uhlídat. V obci vznikla petice, kterou podepsalo téměř pět stovek lidí, a spolek Želešice bez azbestu inicioval další měření.

„Nebyl skutečný zájem na tom, aby se pojmenoval viník,“ řekla Lucie Pokorná ze spolku. „Všichni mají pocit, že pokud hygiena zavře školu na dva týdny a pak už se nic neděje, tak že se to zlepšilo, ale ono se to nezlepšilo,“ dodala Michaela Tomanová.

Inspektoři ze dvou společností nainstalovali v Želešicích šestnáct přístrojů na čtyřech místech: u hřiště nebo přímo před obecním úřadem. „Vlákna vdechnete hluboko do plic a už je nikdy nevydechnete. Pak záleží na tom, zda v pozdější době nebudete mít závažná onemocnění,“ řekla vedoucí akreditovaného inspekčního orgánu a zkušební laboratoře Zoja Guschlová.

Výrobky z azbestu jsou zakázané, lomy zákon neřeší

Výrobky, které obsahují záměrně přidaná azbestová vlákna, jsou zákonem zakázané už skoro dvacet let. „Zatím se udává, že se v České republice vyskytuje sedm milionů tun azbestu. Obávám se, že v tomto čísle vůbec není zahrnutá produkce z lomu,“ sdělil předseda České asociace pro odstranění azbestu Jiří Malík. Lomy, kde je azbest přirozeně přítomný, totiž zatím zákony nijak neřeší.

Na pondělí je naplánováno přímo v prostorách kamenolomu jednání, kterého se zúčastní zástupci těžařské firmy, krajského úřadu i spolku Želešice bez azbestu. Výsledky měření už by mohly být k dispozici.