Jurečka: Obnově lesů v Krušných horách by mohly pomoct dotace

Ústí nad Labem – Ministerstvo zemědělství připravilo nová pravidla pro čerpání dotací, podle kterých by peníze na výsadbu stromů mohl získat i státní podnik Lesy ČR. Doposud mohli o peníze žádat jen nestátní vlastníci lesů. Při návštěvě Ústeckého kraje to oznámil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Právě Lesy ČR mají na severu Čech, především v Krušných horách, nově osázet tisíce hektarů lesů poškozených imisemi a kyselými dešti.

Ministr Jurečka potvrdil, že v průběhu několika měsíců předloží materiál ke schválení vládě a následně i Evropské komisi. Pokud budou dotace odsouhlaseny, mohli by je vlastníci lesů čerpat už v příštím roce.

Státní lesy mají v letech 2014 až 2020 v Krušných horách nově osázet 4 600 hektarů, na kterých teď rostou stromy poškozené imisemi v půdě, chorobami a spadem kyselých látek. Lesníci je budou postupně nahrazovat sazenicemi původních lesních dřevin, například smrku, buku, javoru, jeřábu a modřínu.

Krušné hory v sedmdesátých a osmdesátých letech silně poškodila imisní kalamita, kvůli níž plošně odumřelo zhruba 40 000 hektarů lesních porostů ve vrcholové části hor. Dlouhodobé působení takzvaných kyselých dešťů navíc negativně změnilo vlastnosti lesní půdy.

Jako náhrada za odumřelé smrky byly vysazeny porosty náhradních dřevin schopné života v těchto podmínkách, převážně smrk pichlavý. Zároveň začalo vápnění a hnojení půdy, kterým se kompenzují účinky kyselé zátěže. Teď jsou ale porosty smrku pichlavého poškozeny houbou kloubnatkou smrkovou natolik, že vyžadují obnovu.

Obnově lesů v Krušných horách by mohly pomoct dotace (zdroj: ČT24)

Poslední známá čísla hovoří o tom, že houba zabila okolo 50 milionů smrků a že škoda se pohybuje kolem šesti miliard korun. Podle Jurečkových předchůdců se měla obnova financovat z velké části ze zisků státního podniku Lesy České republiky, který vlastní asi 55 procent zasažených ploch. Podle ministra je to ale nejisté.

„Na účtech Lesů České republiky je miliard poměrně dost, ale my musíme s ministrem financí uzavřít debatu o tom, kolik z nich se přes fond zakladatelů přesune do státního rozpočtu. A tu debatu nemáme uzavřenou,“ poznamenal šéf resortu zemědělství. „Věřím, že kdyby se to povedlo dostat do Krušných hor v horizontu deseti let, tak by jim to velmi výrazně pomohlo,“ dodal ředitel státních lesů Daniel Szórád.

Náhradu ohrožených smrků komplikují i další problémy – třeba nedostatek lidí, kteří jsou ochotni jít pracovat. Státní lesy pro pilotní program hledají 40 zaměstnanců, zatím nesehnaly ani desetinu.