Tuřanští si pozvali náměstka hejtmana a vynadali mu za územní plán

Brno - Veřejná debata, na kterou pozvala občanská sdružení Čisté Tuřany, Čisté Šlapanice a Samostatný jih náměstka hejtmana Davida Macka (KDU-ČSL), byla velmi bouřlivá. Tvůrce krajského „územního plánu“ sklidil i pískot, když se pokusil vtipkovat. Za naplánované průmyslové zóny v Tuřanech a Šlapanicích i za trasy plánovaných jihozápadních a jihovýchodních silničních tangent, které mají protnout některé městské části a obce na jihu Brna, kraj místní nařkli z arogance mocných. Do tuřanské Orlovny jich svůj názor přišlo říct víc než dvě stě. Byla zcela zaplněna a mnoho lidí si nemělo kam sednout.

Už v samotné pozvánce na veřejnou debatu přitom zástupci občanských iniciativ dali jasně najevo nespokojenost s podobou územního plánu, který počítá s výstavbou průmyslové zóny a dalších rychlostních silnic protínající jejich území. „Shodli jsme se v názoru, že průmyslové zóny na jihu města přinesou našim obyvatelům jen problémy. Považujeme za nesmyslné přehazování si horkého bramboru z jedné městské části do druhé a navrhujeme řešit umístění průmyslových zón zcela mimo brněnský region na přímé trasy mezi hlavními obchodními centry sousedních zemí.“

A v tomto duchu se neslo i samotné jednání, které začalo v tuřanské Orlovně krátce po devatenácté hodině. Každá z občanských iniciativ přednesla své názory.  „Každý musí pochopit, že máme strach z dalšího znečištění ovzduší od další komunikace a od průmyslové zóny. Už dnes projede kolem naší městské části 51 tisíc aut denně s další rychlostní komunikací jich přibude, Olbast je už nyní zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a s územním plánem to bude ještě horší, “ uvedla Michaela Trněná z Čistých Šlapanic.

Ostopovičtí protrestují proti jihozápadní tangentě. Jejich starosta Jan Symon na jednání zastupoval sedm obcí. „Uz v současné době jsou překračovány hlukové a prachové limity, žadná opatření jste na kraji k tomu nenavrhli a teď nám chcete postavit další dálnici,“ vysvětli Symon.

David Macek přiznal, že kraj dostal z územnímu plánu přes dvě stě připomínek, ale všichni by si podle něj měli uvědomit, že se Brno z logických důvodů rozvíjí jižním směrem, kam se dosud příliš nerozvíjelo. „A tangenty tuto část města mají propojit. Chtěl bych však slyšet, jaké kompenzace si obyvatelé představují,“ prohlásil Macek.

Podle lidí v sále nechce vůbec jejich připomínky slyšet a na obyvatelích politikům nezáleží. „Představitelé kraje nesmyslně protěžují průmyslové zóny v Brně a okolí, kde je dvojnásobek obyvatel s vysokoškolským vzděláním proti celostátnímu průměru a firmy budou mít problém sehnat zaměstnance dělnických profesí. Naopak v oblastech jako je Hodonínsko či Břeclavsko by průmyslové zóny pomohly řešit nezaměstnanost,“ upozornila Michaela Trněná z Čistých Šlapanic. A přidaly se hlasy lidí, kteří upozorňují na zhoršené životní prostředí.

Jenže podle Macka je vznikl průmyslové zóny rozumným kompromisem. Město se musí rozvíjet a nechcete tady přece jezdit na koni,„ zavtipkoval na adresu přítomných, čímž je pořádně naštval a dočkal se bouřlivé reakce. “Vy musíte navrhnout kompenzace, jaké si přejete, ale protestovat proti zóně je zbytečné,„ prohlásil. Připomněl přitom, že územní plán u Tuřan plánuje kompenzace - vysadit stohektarový les a vytvořit rekrerační zónu kolem holasických jezer. “Zbytek požadavků je na vás."

Jenže to lidem nestačí. „Proč nás zesměšňuje a vysmíváte se nám. Nežijete zde a nevíte, jaké to tu je, natož pak bude po zbudování průmyslové zóny,“ zaznělo na Mackovu adresu ze sálu. Pokud kraj rozhodne proti zájmu místních obyvatel, budou v boji pokračovat právními cestami. A se soudem počítá podle Macka i kraj. I když by podle něho byl raději, kdyby se místní s myšlenkou průmyslové zóny smířili a navrhli komenzace, které budou chtít. „Ano, budete se muset obětovat pro zájmy města,“ dodal Macek. „Tak nám napřed vysaďte les a až vyroste, pak se teprve pojďme bavit o průmyslové zóně,“ prohlásil na závěr debaty jeden z tuřanských obyvatel.