Podivné přidělování bytů v Brně

Brno - Několik lidí v městské část Brno - sever přišlo v posledních měsících o obecní byt. Ten jim přidělilo předchozí vedení radnice. Nové vedení městské části ale rozhodnutí o přidělení bytu zrušilo. O byt tak podle našich informací přišlo několik nájemníků. Radnice tvrdí, že současná situace je způsobena údajnými přehmaty v práci odboru bydlení a majetku, který měl   obecní byty přidělovat neoprávněně nebo bez povolení památkářů zasahovat do historické zástavby. Teď zvažuje odvolání vedoucí odboru.

Vyjádření Václava Račanského

Od pracovníků městské části jsem po telefonu dostal vysvětlení, že městská část nemá povinnost nájemní smlouvu na již přidělený byt podepsat.

O byt takto přišel například Václav Račanský. Loni v listopadu se nastěhoval do městského bytu na náměstí SNP. Absolvoval prohlídku, podepsal předávací protokol a nájemní smlouvu. Čekal jen na její potvrzení z úřadu. Místo toho ale přišel příkaz k vystěhování. Vedení městské části totiž odmítlo nájemní smlouvu podepsat, a tak je přidělení bytu neplatné.

Nové vedení radnice totiž před podpisem nájemních smluv nechalo překontrolovat žádosti o byty z minulého období a našlo v nich nesrovnalosti. Podobně dopadli další dva žadatelé.  Za všechno má být odpovědná vedoucí oboru bydlení a majetku Iva Venclíková. Ta je v současné době nemocná.

Vedení radnice čeká na podklady pro její odvolání z funkce. Jedná se o sestru bývalého starosty Leo Venclíka. Aby se předešlo spekulacím o politické mstě, případ zpracovávají najatí právníci mimo úřad.

Přidělování obecních bytů není jediným problémem odboru bydlení a majetku

- zpožděná regenerace panelových bytů na náměstí SNP 12-17 - ačkoli bylo vše připraveno, práce stojí. Úřad opominul práva vlastníků bytových jednotek, se kterými nebyly uzavřeny smlouvy a nestali se účastníky řízení.

- zásahy do památkově chráněných budov - v několika případech došlo k výměně oken na chráněných budovách za okna plastová, městská část je teď musí na své náklady odstranit, uvést do stavu požadovaného památkáři, a navíc zaplatit i pokutu

- mateřská škola Jugoslávská 90 - v minulém volebním období byla zadána přístavba školky, namísto dokončení ke konci roku 2009  ještě v lednu letošního roku probíhal v prostorách školky stavební ruch. Původní zhotovitel  stavbu nejen nedokončil, ale vinou špatného postupu nejsou vypořádány závazky s tímto dodavatelem plynoucí ze smlouvy, od které městská část odstoupila.