Kvůli záměně dětí v Třebíči dostala výpověď, teď ji napadá

Brno - Krajský soud v Brně rozhoduje o odvolání dětské zdravotní sestry Zdeňky Mládkové. Ta dostala výpověď v souvislosti s výměnou dvou dětí v třebíčské nemocnici. Mládková ale s tímto postupem nesouhlasí, i když jí okresní soud v Třebíči nevyhověl v určení neplatnosti výpovědi, odvolala se k soudu krajskému. Ten dnes konečný verdikt ani jedné ze stran nesdělil a případ o týden odročil.

Po formální stránce byla výpověď v pořádku, uvedl v březnu 2009 předseda senátu Jan Tesař. Předseda senátu Okresního soudu v Třebíči zdůraznil, že jednání Mládkové nebylo zdaleka jedinou příčinou osudné záměny dětí. „Jednalo se o zřetězení celé řady chyb a nedostatků, které se vyskytly,“ uvedl. Soud také nepovažuje za prokázané, že by vlastní výměnu novorozenců provedla Mládková. „To se neprokázalo ani při policejním vyšetřování, ani v průběhu dokazování u soudu,“ řekl soudce.

Záměna dětí v Třebíči

Případ začal 9. prosince 2006, kdy se Jaroslavě Trojanové a Liborovi Brožovi z Jabloňova na Žďársku v třebíčské porodnici narodila dcera Nikola. V téže porodnici se ten den Janovi a Jaroslavě Čermákovým z Přibyslavic na Třebíčsku narodila dcera Veronika. Při koupání je zdravotníci zaměnili. Matky sice již druhý den měly podezření, že děti nejsou jejich, sestry je ale prý ujistily, že vše je v pořádku.
O několik měsíců později si Libor Broža nechal udělat testy DNA, které ukázaly, že není otcem dívky, kterou vychovával. Následně byla záměna odhalena. Oba páry si po čase dívky vyměnily. Rodiče ale poté tvrdili, že nejsou šťastni. Své biologické děti mají sice rádi, milují prý ale děti, o které pečovali po porodu. Oba páry také popsaly, že po odhalení záměny se zhoršilo jejich soužití s partnery.

Senát ale dospěl k názoru, že pokud by žalobkyně během své služby 9. prosince 2006 řádně plnila své povinnosti způsobem vyplývajícím ze Zákoníku práce a Zákona o zdraví lidu, tak by musela záměnu zjistit. „Nelze přehlédnout minimálně tři aspekty: jednak rozdílnou váhu novorozenců, která se lišila o 650 gramů, jednak existenci hematomu na hlavě jednoho z dětí, který musel být viditelný, a konečně to, že děti byly na gynekologickém oddělení označeny na stehýnkách popisy, jejich příjmením,“ popsal Tesař.

I kdyby snad byl podpis smazán, pak by bylo logickou povinností žalobkyně popis obnovit, dodal. Za vinu Mládkové ale nelze klást, že nedodržela nějaké závazné standardy, neboť ty prakticky neexistovaly. Standardy nemocnice vyhotovila až v roce 2007.

Výpověď vedení zařízení předalo Mládkové v říjnu 2007 za závažné porušení výkonu pracovních povinností. Podle advokáta nemocnice Martina Urbáška předložila Mládková matkám nesprávné děti a nezkontrolovala jejich identifikaci. Váhy novorozenců se přitom několik hodin po porodu lišily o více než půl kilogramu a jedno z dětí mělo na hlavě hematom. Mládková ale podle nemocnice neučinila kroky k nápravě.

V souvislosti s výměnou miminek bylo potrestáno celkem sedm zaměstnanců nemocnice. Policie ani státní zástupce neshledali, že by zdravotnický personál vyměnil děti úmyslně, trestný čin tedy spáchán nebyl.