Krásu koměřížské Květné zahrady ocení i nevidomí

Kroměříž - Komfort zejména zrakově postižených návštěvníků zámecké Květné zahrady v Kroměříži vylepší nový, unikátní informační a naváděcí systém. Do provozu byl slavnostně uveden dnes odpoledne na třinácti stanovištích. Nevidomým pomůže sluchátko, které bude u každé z nich a z něhož se dozví nejzajímavější informace daného místa.

„V různých částech Květné zahrady jsme zřídili celkem třináct stanovišť s informačními sloupky. Jejich plánek a také sluchátko si mohou návštěvníci půjčit v pokladně. Na vybraném stanovišti pak stačí, když si nasadí sluchátko a dotknou se informačního sloupku. Spustí se tak tak zhruba tříminutový komentář, který přibližuje zajímavosti daného místa. Systém je určen pro všechny návštěvníky, ale zvláště přínosný bude pro zrakově handicapované. Ti mají zapůjčení sluchátka zdarma. Po podobné službě byla v zahradě již delší dobu poptávka,“ uvedl kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma.

Zrakově postižení si vedle sluchátka mohou půjčit i orientační hůl, která reaguje na magnety zabudované v zemi a prostřednictvím vibrací naviguje návštěvníky k nejbližšímu sloupku. Krátké vibrace signalizují, že jde návštěvník po správné trase. Při přiblížení k sloupku se vibrace změní v delší. „Magnety nejsou umístěny všude, pouze na místech, kde je cesta komplikovanější,“ doplnil Martin Krčma.

Turisté, kteří dávají přednost prohlídce s osobní účastí průvodce, mohou mimo to využívat stálou průvodcovskou službu. Ta je v Květné zahradě k dispozici každý den během hlavní návštěvnické sezóny.

Květná zahrada je součástí komplexu Arcibiskupského zámku a zahrad – jediné památky ve Zlínském kraji, zapsané na seznamu UNESCO. Byla založena v letech 1665 až 1675 a je označována za jedinou původně dochovanou zahradu z tohoto období na celém světě.

Na šestnácti hektarech byla vystavěna italská zahrada s cestami ve vysokých špalírech, s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a postav historie a bájí a centrálním rondelem Rotunda. Součástí zahrady jsou dnes i velké skleníky u vstupního Čestného dvora s cennou sbírkou tropické a subtropické flóry.