Krajská nemocnice ve Zlíně spustila stabilizační plán

Zlín - Valná hromada Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zabývala kritickou situací, do které se během let nemocnice dostala. Podpořila opatření, která vedení nemocnice přijalo v únoru tohoto roku. Pomyslnou dietu si nemocnice vysloužila, protože se propadá do stále větších ztrát. Pokud by nemocnice k úsporným opatřením nesáhla, mohlo by to v konečnéím důsledku znamenat i její zánik.

I když po akci „Děkujeme, odcházíme“ dostali všichni lékaři možnost vrátit se zpět na svá místa, propouštět se v nemocnici bude. Původní odhady hovořily o tom, že z 2 200 zaměstnanců nemocnice by jich mohlo odejít asi 110. Jestli se toto číslo potvrdí, bude jasné během několika týdnů.  V první fázi svá místa opustí 26 lidí, většina v nich v důchodovém věku. Koncem dubna nemocice vyhodnotí, zda je toto číslo dostatečné nebo bude nutné přistoupit k dalšímu propouštění. Jednotlivá oddělení připravují personální audit, aby zjistila, s kolika zaměstnanci jsou schopna zajistit provoz. 

Zaměstnanci se vzdali dovolené

Nemocnice se zatím dohodla s odbory na zkrácení dovolené o 2 dny. O zrušení týdne dovolené nad rámec zákona se ale ještě stále jedná.

„Stabilizační plán přinese v průběhu 12 měsíců úsporu nákladů respektive zvýšení výnosů o 250 milionů korun.To je částka, která má zajistit vyrovnané hospodaření společnosti,“ říká předsedkyně představenstva nemocnice Dana Barnášová. Kumulovaná ztráta už podle ní dosahuje kolem tří set milionů korun.

Šetřit se bude nejen na platech

Uspořit musí nemocnice mimo jiné i při nákupu léků a zdravotnického materiálu. Pro pacienty budou úsporná opatření znamenat zkrácení doby hospitalizace na nezbytně nutnou dobu a také změnu struktury lůžek. Dojde k posílení lůžek následné péče o 46 na úkor péče akutní.

Nemocnice se do dluhů dostala během několika posledních let. Ne za všechno ale podle vedení nemocnice může špatné hospodaření. „Ohodnocení některých výkonů je v naší nemocnici až o 5 tisíc korun nižší než například v Praze,“ připomíná Dana Barnášová.