Antarktická expedice 2011: Počasí nám přeje, práce v terénu pokračují

Brno - Začátek února bývá na ostrově Jamese Rosse obvykle ve znamení prvních vichřic, které přicházejí právě v tomto období a přinášejí hojné sněhové srážky. V letošní sezóně tomu tak dosud není, a proto využíváme této přízně počasí a pracujeme v terénu v maximální možné míře. V uplynulém týdnu většina členů expediční posádky pobývala v terénním stanovém táboře v zátoce Brandy Bay, odkud jednotlivé  odborné skupiny (klimatologové, geologové, paleontolog) podnikaly jednodenní pochody do těch částí ostrova, které jsou ze stanice Johanna Gregora Mendela hůře dostupné.

Jednalo se především o glaciologické sledování ledovců Whisky a Davies Dome, odběr vzorků vody z oblasti jezera Monolith pro analýzy vodivosti a obsahu anorganických látek, paleontologický průzkum v okolí jezera Phormidium a v neposlední řadě geologické mapování jižní části poloostrova Ulu. Kromě těchto terénních pobytů se uskutečnily i další práce v terénu, které se konají formou celodenních pochodů ze stanice J.G. Mendela. Šlo zejména o průzkum skaních stěn a suťových polí východně od stolové hory Lachman Crags kde se uskutečnily odběry jak geologických vzorků, tak odběry půdy a organominerálních substrátů pro pozdější mikrobiologické analýzy v České republice. Právě v těchto dnech jsou tři členové expediční posádky v polním táboře v Torrent Valley, místě, které je vzdáleno 20 km vzdušnou čarou od stanice J.G.Mendela.   

Konec ledna byl rovněž ve znamení zlepšování všech systémů stanice. Správce stanice spolu s techniky Janem Pobořilem a Petrem Šrámkem instalovali nové komponenty větrných elektráren, které při optimální rychlosti větru kolem 14 metrů za sekundu dokáží stanici plně zásobovat elektrickou energií. Rovněž byl testován a posléze instalován nový komunikační systém satelitního přenosu dat BENDER II, který byl sestaven na ČVUT v Praze. Tento systém nám umožňuje posílat do České republiky vědecké poznatky, pracovní e-mailové zprávy, texty a fotografie pro potřeby medií. Laboratoře stanice Johanna Gregora Mendela byly nově vybaveny moderní měřící technikou pořízenou pro rozvoj infrastruktury stanice z prostředků projektu MŠMT CzechPolar. Jde zejména o přesné analytické váhy a mikroskopy, které umožňují v míře větší než dosud studovat řasy, sinice, mechy, lišejníky i drobné živočichy, kteří tvoří dominantní složku ekosystémů odledněné části ostrova Jamese Rosse.

V uplynulém období rovněž pokračoval výzkum jezer, který tvoří tradiční složku českého vědeckého programu uskutečňovaného na ostrově Jamese Rosse. Jde o pravidelné měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v jezerních vodách a zároveň o sledování dynamiky teploty vody v různých hloubkách jezer. Některá sledování probíhají v týdeních intervalech, některá s pomocí automatizovaných měřících systémů. Právě v minulém týdnu byl instalován nový měřící systém do malého jezírka, které vyniká vysokou biodiverzitou autotrofních fotosyntetizujících organismů. Nachází se zde různé druhy řas a sinic, které tvoří na dně jezírka masivní nárostová společenstva, často velmi pestrých barev. Převládají oranžové a červené odstíny, neboť většina druhů obsahuje velké množství karotenoidů.

Koncem ledna byl již ukončen ornitologický výzkum zaměřený na detailní studium hnízdění dvou dominantních ptačích druhů: rybáků a chaluh. Pomocí trvale instalovaných terénních videokamer byl dlouhodobě monitorován pohyb rodičovských párů v okolí hnízda, vlastní hnízdění a vyvádění mláďat. Dvojici ornitologů se podařilo získat cenné údaje o hnízdní etologii těchto dvou druhů, které umožní srovnání s hnízdní sezónou 2009, kdy byl ornitologický výzkum na ostrově Jamese Rosse prováděn stejnou metodikou. V minulém týdnu oba ornitologové ukončili svá pozorování a nastoupili zpáteční cestu do České republiky; nalodili se na palubu ledoborce Almirante Viel, který je přepravil do Jižní Ameriky.

Miloš Barták

Přesun terénní skupiny z polního tábora v Brandy Bay zpět na stanici J.G.Mendela
Zdroj: Miloš Barták/www.muni.cz