Inspekce životního prostředí prošetřuje kácení na Šumavě

České Budějovice – Správě Národního parku Šumava hrozí pokuta v řádech milionů korun za kácení stromů v lokalitě Na Ztraceném. Řízení proti ní zahájila Česká inspekce životního prostředí. Závěry však zveřejní až v závěru roku, protože všechny podněty ekologů a fyzických osob šetří jako celek. V jednom správním řízení se inspekce zabývá tím, zda vedení parku použilo v souladu se zákonem proti kůrovci biocidy, zda nepochybilo při masivním kácení souší podél turistických cest a také zda těžbou kůrovcového dříví nebyl narušen biotop kriticky ohroženého tetřeva.

„V případě použití biocidů inspekce konstatovala hned na počátku řízení, že na to výjimka být měla, že si ji správa parku nestačila vydat. V tomto případě šlo o porušení zákona o ochraně přírody a krajiny,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Awwadová. Sankci ale uloží inspekce až po posouzení všech podnětů.  

V případě kácení souší kolem turistických cest inspekce posuzovala několik lokalit. Tetřevi byli v době hnízdění těžbou rušeni nejméně v jednom případě, a to v lokalitě u staré Březnické cesty.   

V posledním případě inspekce hledá znalce na posouzení stížnosti, zda masivní kácení smrků na velkých plochách bylo zásahem do biotopu tetřevů. Znalec posoudí již vytvořené holiny se současnými. V této oblasti je podle Awwadové řada pochybností, které se musí vysvětlit ve správním řízení. 

Reportáž Jana Dvořáka (zdroj: ČT24)

Hnutí Duha: Správa parku drasticky poničila horský les

Podněty k šetření porušování zákona v Národním parku Šumava v souvislosti s bojem proti kůrovci podalo Hnutí Duha, Okrašlovací spolek Zdíkovska a několik fyzických osob. Podle Hnutí Duha porušila svým nařízením správa parku zákon a drasticky poničila horský les, který je mimo jiné domovem vzácných tetřevů. Inspekce prý zahájením správního řízení potvrdila, že bylo kácení stromů na Ptačím potoce nelegální. Podle inspekce však ze zahájení správního řízení nelze předjímat jeho závěry.   

Mluvčí parku Pavel Pechoušek uvedl, že vedení parku ví o zahájení šetření ze strany ČIŽP, do 9. září se k němu má vyjádřit. „Během té doby to nebudeme komentovat, nicméně zahájení řízení nemůže předjímat jeho závěr. Inspekce parku nemusí uložit pokutu žádnou, anebo symbolickou.“