Hrozba jaderného úložiště odhání z Klatovska zájemce o bydlení

Chanovice (Klatovsko) – Zájem o nové byty a rekreační objekty v podšumavských Chanovicích klesá. Podle starosty je to proto, že Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) má zájem o geologický průzkum v okolí obce. Chanovice patří mezi jednu z lokalit, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště jaderného odpadu. Obyvatelé Chanovic i dalších obcí vytipovaných k průzkumu proti záměrům SÚRAO hlasitě protestují.

Průzkum a případnou stavbu hlubinného úložiště odmítají obyvatelé dotčených obcí především kvůli obavě o svoji krajinu. „Žijeme v regionu, který je velmi krásný. Hodnota krajiny jako celku je velká, takže zásah případného jaderného úložiště by byl ohromný,“ poukázala například Jana Průšová z jihočeského Nadějkova.

V podšumavských Chanovicích tvrdí, že úsilí správy úložišť o prosazení geologického průzkumu za obcí už ovlivňuje i místní rozvoj – klesá zájem o bydlení v obci. „Lidé, kteří se rozhodují, kde budou stavět a kde zakoupí nemovitosti pro trvalé nebo rekreační bydlení, už po nás několik let požadují informace. Oblast tímto velmi tratí, protože jsou lidé, kteří se vinou tohoto projektu rozhodnou, že na území Horažďovicka či Prácheňska nechtějí stavět nebo kupovat pozemky,“ řekl chanovický starosta Petr Klásek. Obci by malý zájem o byty mohl způsobit potíže, v územním plánu počítá s rozsáhlou výstavbou a už vykoupila pozemky na 45 rodinných domků nebo bytů. „Budujeme tam sítě, zrovna teď projektujeme kanalizace. Stále se snažíme jít někam dál, ale teď je to dost obtížné,“ řekl starosta.

Klesající ceny i poptávku po nemovitostech potvrzuje už od roku 2003 také občanské sdružení Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!, které má téměř šest tisíc členů. Po letech velkého zájmu o bydlení v oblasti omezuje připravovaný průzkum místa pro možné úložiště také poptávku po obecních pozemcích.

Stát uvažuje o sedmi lokalitách, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště jaderného odpadu. Ačkoli to obyvatelé všech obcí v referendech odmítli, ministerstvo životního prostředí zahájilo správní řízení, na konci kterého by mohlo povolit geologický průzkum lokality Březový potok mezi Chanovicemi, Pačejovem, Olšany, Kvášnovicemi, Maňovicemi a Velkým Borem. Do roku 2018 chce SÚRAO vybrat dvě nejvhodnější místa pro úložiště, definitivní volbu provede během dalších sedmi let. V provozu by úložiště mělo být od roku 2065.