Hradec Králové nevypsal tendr, ÚOHS ho ztrestal pokutou

Brno – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil Hradci Králové dvousettisícovou pokutu za to, že uzavřel smlouvu o spolupráci na výstavbě mateřské školy s firmou FATO bez výběrového řízení. Město ovšem s pokutou nesouhlasí, a proto podalo rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi.

Zakázka za 40 milionů korun se týkala stavby mateřské školy včetně infrastruktury v lokalitě Podzámčí v Hradci Králové - Třebši. Podle ÚOHS mělo město veřejnou zakázku zadat v některém ze zadávacích řízení stanovených zákonem, které by objektivně dokládalo, že vybraný uchazeč nabízí nejlepší smluvní podmínky.

„Město však v rozporu se zákonem přistoupilo přímo k uzavření smlouvy o spolupráci na výstavbu mateřské školy. Svůj záměr zadavatel potvrdil uzavřením směnné smlouvy, v níž s vybraným uchazečem směnil pozemek, na kterém má být vybudována mateřská škola za jiný a pozemek, na kterém má stát mateřská škola, převedl do vlastnictví vybraného uchazeče,“ uvedla Milena Marešová z tiskového oddělení ÚOHS.

Postup zadavatele mohl podle úřadu podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, znemožnil účast dalších případných dodavatelů, a výrazně tak narušil soutěžní prostředí.