Hostýn slaví výročí stotisícové slavnosti mariánské sochy

Bystřice pod Hostýnem – Celý týden až do soboty budou věřící na Svatém Hostýně, jedné z nejvýznamnějších poutních lokalit ČR, slavit sté výročí korunování tamní sochy Panny Marie. Liturgické slavnosti se 15. srpna 1912 zúčastnilo na 100 tisíc lidí, kteří tak vyjádřili silný vztah k mariánskému kultu. Socha Marie-Ochranitelky měla na Hostýně výjimečný význam a odkazovala k pověsti o založení poutního místa. To mělo vzniknout jako vděk světici za přímluvu a ochranu místních před nájezdy kočovných Tatarů. Oslavy vyvrcholí sobotní svatou mší za účasti českých, moravských, slovenských i polských biskupů.

Hostýn je vedle Svatého kopečku u Olomouce tradičním moravským cílem poutníků a v sobotu se v okolí baziliky Nanebevzetí Panny Marie zde čeká až 20 tisíc návštěvníků. Dlouhodobé přípravy na slavnost zahrnuly například zakázku na sedm nových zvonů odlitých v německém Pasově. Poutníci vybrali na zhotovení nové dominanty baziliky 5 milionů korun.

Sté výročí korunovace sochy připomíná také speciální poštovní známka, která má hodnotu 21 korun a vyšla v nákladu 200 tisíc kusů. Na známce je stylizovaná postava Panny Marie Vítězné stojící na srpku měsíce. Na levé ruce drží Ježíška, který v souladu se svatohostýnskou tradicí metá dolů blesky.

  • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie zdroj: ČT24
  • Socha Hostýnské Madony zdroj: ČT24

Historie poutního místa na Hostýně totiž sahá až do 13. století, kdy Moravu ohrožovali Tataři, turkický kočovný národ z Východu. Místní obyvatelé před nájezdy hledali úkryt v lesích a na kopcích. Jedna z nejpočetnějších skupin se ukryla právě do hvozdů v okolí vrcholu Hostýna. Podle legendy byli ti, kteří tam našli útočiště, zachráněni přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila ležení nájezdníků. Lidé pak z vděčnosti postavili na hostýnském vrchu sochu Panny Marie Ochranitelky a později zde přibyla i dřevěná kaple a poutní chrám a další objekty.

Socha byla při korunovaci ozdobena korunkami, které byly pořízeny ze sbírek věřících. Svými dary v podobě prstýnků, náušnic i šperků ji ozdobily moravské ženy a dívky. Korunka Panny Marie má v čelence zdobené dvěma řadami perel vpředu vyrytý nápis „Zůstaň Matkou lidu svému“. Obsahuje například 27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů a 138 smaragdů. Korunka na hlavě sošky Ježíška je jednodušší a zdobí ji nápis „Beránku boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi“.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně se honosí titulem basilica minor - papežským titulem pro křesťanské svatostánky výjimečného významu. V ČR je takových staveb 15 – např. bazilika ve Velehradě, Jablonném v Podještědí, na Svaté Hoře u Příbrami nebo pražském Břevnově a Vyšehradě.

Hostýn slaví sto let od korunovace sochy (zdroj: ČT24)