Geosan chce odpad z kalů skladovat i v Ostravě

Ostrava - Společnost Geosan Group chce dočasně skladovat až sto tisíc tun odpadu z ropných lagun přímo v areálu bývalé chemičky Ostramo. O povolení požádala Moravskoslezský kraj. Zatímco ten je zásadně proti, Ostrava za jistých podmínek se skladováním odpadu ve městě souhlasí. Produkt z lagun se nyní odváží na skládku v Litvínově, odkud putuje do cementárny v Čížkovicích. Proti jeho spalování ale protestují tamní obyvatelé i ekologické organizace.

Ostravské laguny měly být původně vytěženy do konce loňského roku, firma Geosan nakonec ale zjistila, že je v nich o 70 tisíc tun ropných kalů více, než si původně myslela. A právě tento odpad chce v areálu Ostrama na 18 měsíců uložit. Do doby, než pro něj najde odběratele.

Podle kraje by to ale zhoršilo životní prostředí. „Především se jedná o zvýšenou prašnost a všichni víme, že Ostrava je regionem postiženým zhoršenou kvalitou ovzduší v oblasti prachu a samotný proces je už příliš dlouhý a nerespektuje žádná původní ustanovení,“ vyjádřil se náměstek hejtmana Miroslav Novák.

Město sice souhlasí, podle náměstka primátora Dalibora Madeje má ale podmínku: „Zhotovitel zakázky složí finanční jistinu a v případě nedodržení termínu by tato částka byla použita na likvidaci této zátěže.“ Přesnou částku, kterou by společnost měla na účet složit, město nevyčíslilo. Podle Nováka jde ale o značně rozpačité řešení: „Stát platí Geosanu, který by zaplatil zpět státu, ať si to odstraní sám. To řešení je podivné.“

Laguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Likvidaci provázejí problémy nejen v Ústeckém kraji, kam se výsledný produkt vyváží, ale i v samotné Ostravě a okolí. Lidé si totiž při odtěžování stěžovali na hluk i zápach. Během prací bylo navíc několikrát zjištěno překročení povolených hodnot nebezpečného oxidu siřičitého.

Reportáž Pavly Daňkové (zdroj: ČT24)