Experti žasnou nad spletí chodeb pod Josefovem

Jaroměř (Náchodsko) - Speleologové zkoumají podzemní systém bývalé vojenské pevnosti v Josefově na Náchodsku. Jejich cílem je především ověřit stav zdejších kanalizačních chodeb. Ty desítky let nikdo nekontroloval ani nedokumentoval, a ačkoli bez větších problémů fungují déle než dvě stě let, na dílčích úsecích potřebují nutné úpravy.

Josefovská kanalizace vznikala souběžně s pevností v letech 1780 až 1787, a je tak jedním ze dvou nejstarších kanalizačních systémů v Čechách. Síť chodeb a odpadových kanálů, která měří dohromady osm kilometrů, je převážně zděná, místy prochází opukovou skálou.

V téměř nezměněné podobě slouží kanalizace pevnosti dodnes, v některých místech se ovšem začaly kanalizační stoky bortit, což se projevilo i na povrchu. Jaroměřská radnice, pod níž Josefov i s pevností spadá, si proto objednala rozsáhlý průzkum.

Odborníci zatím zdokumentovali dvě třetiny chodeb a vyzdvihují především samočisticí schopnost rozsáhlého kanalizačního systému. „Na konci každé stoky byla dešťová vpusť, a při každém dešti tak byl kanál dokonale vyplachován,“ vysvětluje speleolog Pavel Tásler.

Reportáž Přemysla Šrámka (zdroj: ČT24)