Dočká se Český ráj větší ochrany před devastací?

Východní Čechy - Ministerstvo životního prostředí si nechalo zpracovat výzkum, jehož cílem bylo zjistit situaci v CHKO Český ráj. Data mluví v neprospěch turistiky - počet návštěvníků Českého ráje je místy neúnosný. Výsledky překvapily dokonce i pracovníky Správy CHKO, přestože na některé negativní dopady turistiky upozorňovali už dříve.

Hrubá Skála, hrad Kost, Prachovské a Suché skály patří mezi místa, která působí na turisty jako magnet. V sezóně jimi projde denně okolo dvou tisíc lidí. To se negativně podepisuje na okolní přírodě. Průzkum ukázal například silné znečištění vod v okolí turistických chat a kempů. Podle slov vedoucí Správy CHKO Český ráj Lenky Šoltysové to bylo šokující zjištění: „To jsme nečekali, že na těchto místech i přesto, že tam jsou čističky odpadních vod, je stav vody tak špatný.”

Davy turistů silně zatěžují také pískovcová skalní města. Ekosystémy jsou tam značně ochozené, což má za následek změny druhové skladby rostlin a živočichů. „Pak je to také v případě koupání nebo sportovního rybolovu destrukce břehových porostů na rybnících, které hostí celou řadu vzácných druhů,” upozorňuje na další typy eroze v následku turismu autor botanického posudku Ondřej Vítek.

Autoři projektu teď doporučují omezit vstup do některých lokalit - zvláště pak v hlavních oblastech, kde se leze na skály. „Jakmile tam ti lezci nastupují z více míst naráz, tak vlastně ty plošiny pod skalami jsou velmi obnažené a ta půdní eroze je tam značná,” vysvětluje vedoucí týmu výzkumných prací Jan Suchý.

Odborníci tvrdí, že by Českému ráji pomohlo i zpoplatnění některých lokalit. Počet turistů by se tak mohl snížit. To ale není podle ochranářů reálné. Doporučení, aby se zvýšil počet profesionálních strážců přírody, se podle Šoltysové do praxe také neuvede: „Já už jsem se několikrát marně snažila na ministerstvu životního prostředí, aby otázku stráže ochrany přírody řešilo, ale vždycky jsem byla odmítnuta.”

Českému ráji neprospívá ani nedostatečná infrastruktura. „Máme v zoufalém stavu parkoviště, nedostatečná sociálních zařízení a vůbec i fond na údržbu a opravu stezek,” dodává starostka Turnova Marie Maierová.

V průzkumu zátěže turistického ruchu na Český ráj chtějí ochranáři pokračovat. Dva roky práce podle nich zdaleka nestačí.