Dětské domovy Olomouckého kraje připravují děti do života

Olomoucko - Čtyři letní tábory pro děti z devíti dětských domovů Olomouckého kraje zorganizovalo Sdružení SEPAC-Morava. Víc než stovka dětí se na nich nejen rekreovala, ale také školila. V rámci projektu „Vzdělávání pro budoucnost“ se děti dozvěděly víc o přírodě, vztazích mezi lidmi i o tom, jak se co nejsnadněji zařadit do života, až opustí dětský domov.

S jakými problémy se po opuštění dětského domova mohou setkat a jak se s nimi vypořádat, radí starším dětem na táboře odborníci. Marie Cínová z Dětského domova v Lipníku nad Bečvou vypočítává: „Jak si najít práci, jestli jít dál do školy, jestli hned po škole jít na úřad práce. Ale já radši chci jít studovat.” Zatímco sedmnáctiletou Marii přednášky zaujaly, o tři roky mladší kluci se o ně nezajímají a proto je ani neposlouchají. Z tábora si děti odvezou kromě cen ze soutěží rovněž i tématické brožurky, které jim mohou později připomenout nabité zkušenosti.

Vedoucí tábora Magda Kožušníková vysvětluje, že děti zde mají možnost naučit se tábořit, nebo se starat o mladší kamarády. Většinou jsou to děti ze slabých sociálních rodin a jsou zvyklé, že rodiče žijí ze sociálních dávek. Proto se jim zde vysvětluje, že kdo pracuje, je připraven pro život tak, aby si mohl uskutečnit své sny.

Tábor není jen o učení, ale i o sportování, soutěžích a hrách. Ty pro děti připravily studentky Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Studentka Martina Krajčová popisuje: „Jako celotáborovou hru máme cestu kolem světa a doplňujeme ji různými menšími soutěžemi. Získáme tak povědomí o tom, jaké děti jsou, jak s nimi pracovat. Protože dětem se chceme obě v rámci svého oboru věnovat.”

Během prázdnin se na čtyřech speciálních táborech vystřídá celkem 115 dětí z devíti dětských domovů celého Olomouckého kraje.