Další trať bez výpravčích: Koridor Přerov–Třebová má dálkové řízení

Přerov – Železniční trať mezi Přerovem a Českou Třebovou mohou dispečeři řídit dálkově. Správa železniční dopravní cesty dokončila úpravu trati, díky které je možné konrolovat provoz na ní z centrálního stanoviště v Přerově, dispečeři mají k dispozici kamerový dohled nad stanicemi i přejezdy.

Stavba tzv. dálkového ovládání zabezpečení trati Česká Třebová–Přerov začala loni v listopadu, Správa železniční dopravní cesty za ni zaplatila 140 milionů korun, využila však i evropskou dotaci z Operačního programu Doprava. Navázala na celkovou modernizaci trati včetně zabezpečovacího zařízení, která skončila – s výjimkou olomouckého železničního uzlu – v roce 2008.

Dispečeři se nastěhovali do nového Centrálního dispečerského stanoviště v Přerově, odkud mohou prostřednictvím kamerových systémů a nového softwaru kontrolovat dění ve všech stanicích na trati. „Ve stanicích je pro potřebu dispečerského řízení upravena část sdělovacího zařízení,“ poznamenal mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Podobnou kontrolu jako nad stanicemi mají teď přerovští dispečeři i nad přejezdy. „Železniční přejezdy na silnicích první až třetí třídy jsou vybaveny kamerami začleněnými do kamerového systému s tím, že dispečer může kontrolovat situaci na zmíněných přejezdech. Částečně byly doplněny i elektrické ohřevy výhybek,“ přiblížil mluvčí Halla.

Dálkové ovládání tratí není doménou koridorů, stále častěji se objevuje na vedlejších tratích. Železniční správa potom již nepotřebuje výpravčí v jednotlivých stanicích, ačkoli v případě poruch a mimořádných událostí se může dálkové ovládání ukázat jako nevýhoda.