Čištění podzemních vod na Pardubicku

Pardubicko - V Hodoníně bojují se starou ekologickou zátěží. Začali tu s čištěním podzemních vod. Území chráněné krajinné oblasti Železné hory léta zamořují nebezpečné chemikálie. Do lesů je vyvážela bývalá traktorová stanice a Agrochemický podnik Slatiňany.

Ještě před půl rokem zarostlá mýtina uprostřed lesů. Dnes upravený terén, kam brzy najede těžká technika. Hluboko pod zemí se tu desítky let rozkládají jedovaté látky. „Rozbory nám ukázaly, že je kontaminována nejen podzemní voda, ale i ta zemina, takže v současné době probíhá snižování hladiny podzemní vody, abychom mohli na přelomu května a června odtěžit kontaminovanou půdu,” uvedla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

Likvidace skládky zatím běží podle plánu, potvrzují zástupci sanační firmy. Na čerpání podzemních vod a úpravu terénu naváže samotná těžba zamořené půdy. „Až budou vhodné klimatické podmínky, tak dojde k těžbě všech odpadů, které jsou ve skládce,” řekl Jiří Unčovský z Vodních zdrojů Ekomonitor.

Na likvidaci nebezpečné skládky má zájem i Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Přestože jde o ekologicky cenné území, na projektu s investorem nespolupracuje. „Dodnes nám nikdo nepodával žádnou zprávu o tom, co se všechno se děje nebo neděje, nebyli jsme pozváni k žádné kontrole, jak bývá pravidlem na takovýchto stavbách,” vysvětlil vedoucí Správy CHKO Železné hory František Bárta.

Náklady na vyčištění území dosahují pětašedesáti milionů korun. Většinu peněz kraj získal z evropského fondu. V Hodoníně o likvidaci skládky usilují už několik let. V plánu byl totiž projekt na vodovod, ze kterého ale kvůli hrozícímu nebezpečí kontaminování spodních vod chemikáliemi sešlo.

Všechny etapy sanačních prací včetně sledování jakosti podzemních vod by v Hodoníně měly skončit v prosinci příštího roku.