Českolipská nemocnice se modernizuje

Česká Lípa - Českolipská nemocnice otevřela nově modernizované jednotky intenzivní péče. Rekonstrukce a nové vybavení celkem tří oddělení stálo 25 milionů Kč. Nemocnice k investici musela přistoupit, protože původní přístroje už nevyhovovaly. Na financování se podílel stát.

Jediné speciální lůžko s monitorovacími systémy životně důležitých funkcí a s infuzní a dýchací technikou stojí až 300 tisíc korun. V Českolipské nemocnici už jsou takto vybaveny jednotky intenzivní péče interního, chirurgického a dětského oddělení. K novinkám patří například monitoring pacientů během jejich pobytu v nemocnici. Výměna zařízení se podle technicko-investiční náměstkyně nemocnice Reginy Gabrielové týkala především samotných lůžek, ale také ventilační techniky a dalších nezbytných přístrojů. „Byla to celkově zakázka za 25 milionů,” dodává Gabrielová.

Nemocnice se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Obnova přístrojů jednotek intenzivní péče už se ale nedala odkládat, peníze tedy nakonec poskytl stát. Původní vybavení už sloužilo přes dvacet let. „Tady máme jedinou nemocnici na rozdíl třeba od jiných částí Libereckého kraje. V České Lípě by se to bohužel nedalo ničím nahradit, pokud by jednotka intenzivní péče špatně fungovala,” obhajuje neodkladnost investice hejtman Petr Skokan. Podle ředitele nemocnice Miroslava Vacka má ale investice vedle většího komfortu pro pacienty také další výhodu: „Samozřejmě nám to i zlevňuje provoz, protože poruchová zdravotnická technika vyžaduje velké náklady.”

Dosluhující technika trápí vedení nemocnice už jen na rentgenologickém oddělení, kde je nutné vyměnit tzv. skiagraf. „To je poměrně základní rentgenové vyšetření a ten přístroj jednak je starý a jednak neodpovídá novým požadavkům na nižší limity ionizačního záření,” dodává ředitel nemocnice Vacek.

Nový rentgen chce nemocnice koupit na podzim. Zaplatí za něj 8 milionů korun.