Českobrodská nemocnice má nedostatek personálu

Český Brod - Nemocnice v Českém Brodě se potýká s problémy. Nemá dost personálu, proto nemůže přijímat nové pacienty do léčebny dlouhodobě nemocných. Navíc společnost, která si nemocnici pronajala, dluží městu asi 10 milionů korun.

Společnost PP Hospitals si pronajala nemocnici od města Český Brod před necelým rokem. Měla plán vybudovat zde centrum následné péče pro pacienty, kteří se zotavují po operaci, nebo pro dlouhodobě nemocné. „Byla uzavřena jednotka intenzivní péče a probíhala její rekonstrukce. Proto jsme nemohli realizovat všechny naše rozvojové programy,“ zdůvodňuje současnou situaci ředitel nemocnice Pavel Nesnídal.
 
Kvůli tomu se společnost dostala do potíží. Z nemocnice odešlo 20 sestřiček a středního zdravotního personálu. Po kontrole VZP snížila společnost počet lůžek v léčebně dlouhodobě nemocných ze 120 na 60. „Zájem celého kraje je v tom, aby těchto lůžek v těchto nemocnicích bylo co nejvíc, takže je to ztráta pro celý kraj,“ přiznává starosta Českého Brodu Jaromír Fischer.  
 
VZP dala nemocnici čas do konce září. Do té doby musí najít dostatek personálu. „Pokud by se tak nestalo, tak přistoupíme ke snížení smluvně stanoveného rozsahu zdravotní péče včetně odpovídajícího snížení plateb,“ naznačuje kroky VZP její mluvčí Jiří Rod.
 
Společnost PP Hospitals zatím není schopná splácet nájemné. Městu dluží za nájem, věci movité a nemovité kolem deseti milionů korun. „Požádali jsme město o snížení nájemného po určitou dobu,“ uvádí
v této souvislosti Pavel Nesnídal. „Je potřeba, aby toto nájemné bylo vymáháno a bylo dál investováno do oprav budov,“ doporučuje členka kontrolního výboru města Miloslava Fraňková. „V našem zájmu je, aby tu ta péče zůstala, takže my raději počkáme,“ vysvětluje postoj radnice starosta Fischer.
 
O případném snížení nájmu budou městští zastupitelé teprve jednat.