Česká Třebová si Benátky postaví

Česká Třebová – Česká Třebová se dostala do neobvyklého sporu s Nadací Proměny. Město vloni vyhrálo v její grantové soutěži a mělo získat až dvacet pět milionů korun na stavbu nového parku, peníze však nakonec nedostane. Proměny tvrdí, že město nesplnilo dané podmínky, ke stavbě parku přistupuje laxně a skutečný zájem na včasném a bezproblémovém zahájení projektu příliš neprojevilo. Proto správní rada nadace rozhodla o tom, že grant neposkytne.

Vítězný architektonický návrh parku Benátky zřejmě zůstane jen na papíře. Po měsících vzájemné spolupráce a příprav nadace Proměny městu vzkázala, že dohodnuté požadavky neplní a proto dotaci nedostane. „K dnešnímu dni město bohužel dostatečně neprokázalo, že i oni budou spolehlivým partnerem pro nás,“ uvedla Petra Hrubošová z Nadace Proměny. Starosta České Třebové Jaroslav Zedník (ODS) si však myslí něco jiného: „Tvrdí-li nadace, že město v něčem pochybilo, je to zástupný problém. Není to hlavní důvod, proč nadace odstoupila.“

Podle nadace město například nedokázalo v dohodnutém termínu garantovat zajištění přístupů do parku a nesplnilo prý i další závazky. „Požadavky, které jsme na město vznesli, jsou v zájmu toho parku, nikoliv ve prospěch nadace,“ dodala Petra Hrubošová. Starosta Zedník však namítl: „Pokud by mělo město zrušit fabriku a připravit tak o práci jen proto, aby na místě mohl stát park, je to poněkud nenormální.“

Reportáž Michala Klokočníka (zdroj: ČT24)

Od nadace město dostalo 200 tisíc korun na architektonické návrhy. S právníky se nyní radí, zda bude požadovat i peníze, které do přípravy projektu vložilo ze svého. Obyvatelům Třebové ale radnice vzkázala, že park postaví i bez nadace. „ěsto je v současné době vlastníkem těchto návrhů a samozřejmě může rozhodnout o budoucí podobě parku,“vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí MÚ Česká Třebová Ivana Vrbická.

Státní fond životního prostředí, Norské nebo fondy EU jsou možnosti, které město při shánění peněz bude také zvažovat.